Sunday, October 19, 2008

‘Wij gaan jullie crisis niet betalen!’

[Bijdrage van Kees Hudig] - Afgelopen vrijdag lag Italië grotendeels plat door een staking (tegen de hervormingsplannen van de regering Berlusconi) en scholierenacties. Interessant was dat de staking niet door de grote vakbonden was uitgeroepen, maar door de sindacati di base, de 'grassroots' bonden (onder andere cub en cobas).
Tegelijkertijd is er een 'permanente mobilisatie' gaande van scholieren en studenten wegens de hervormingsplannen van de (aartskatholieke) minister van Onderwijs Gelmini. Zij bezuinigt hard op publiek onderwijs en onderzoeksgelden en ontslaat een groot deel van de deeltijdonderwijzers.
De vakbonden protesteren vooral tegen de hervormingsplannen van Brunetta, die de publieke sector te lijf gaat en daar massa-ontslagen in petto heeft.
De staking op vrijdag ging gepaard met grote demonstraties (in Rome waren er drie verschillende, met in totaal 300.000 deelnemers). In Milaan gingen 50.000 mensen de straat op, vooral studenten en scholieren en werd het ministerie van onderwijs aangevallen, evenals het gebouw van de ondernemersbond.
Een demonstratie van 2000 callcentre-werkers eindigde voor de aandelenbeurs waar een nieuwe versie van de stellingen van Luther opgehangen werd, met 95 stellingen over de economie/crisis. De meest gebruikte leus van de studenten/scholieren is: "noi la crisi non la paghiamo!" ("wij gaan jullie crisis niet betalen!").
Oorspronkelijk verschenen op Globalinfo (zie daar voor bronnen)

No comments: