Wednesday, October 1, 2008

Sommige vakbondsleden terughoudend om Obama te steunen

Sommige vakbondsleden in Amerika zijn terughoudend om op Barack Obama te stemmen. Ras lijkt een rol te spelen, al geven ze dat misschien niet expliciet toe. “De belangrijkste reden die je hoort is ‘Ik vertrouw hem niet omdat ik hem niet ken’,” aldus Anthony Rainey, een lokale voorzitter van vakbond UAW, tegenover de New York Times.
Karen Ackerman, politiek directeur van vakcentrale AFL-CIO, erkent dat ras voor sommige leden een rol speelt: “We zijn ons zeer bewust dat veel kiezers nog nooit op een zwarte hebben gestemd voor welke functie dan ook. Sommige kiezers, waaronder ook vakbondsleden, vooral oudere kiezers, zijn terughoudend”.
Voor veel kiezers zijn economische thema’s nu echter doorslaggevend. Ook ethische onderwerpen krijgen daardoor minder gewicht. “Abortus is een belangrijk onderwerp, maar met deze verkiezing is abortus voor mij minder belangrijk vanwege wat er gebeurt met de oorlog en de economie”, aldus Mike Roselle, een chauffeur bij FedEx die Obama steunt.
In het verleden hebben vakbonden bewezen dat ze een niet te verwaarlozen invloed op de verkiezingsuitslag hebben, vooral omdat ze erin slagen om de opkomst te bevorderen onder mensen met lage inkomens en etnische minderheden.
Dit jaar is de AFL-CIO van plan om bij 10 miljoen mensen aan te bellen, 70 miljoen mensen op te bellen, 20 miljoen folders en 25 miljoen poststukken te verspreiden en meer dan 4 miljoen e-mails te versturen.
Bron: Steven Greenhouse / New York Times Foto: SEIU

1 comment:

Dirkk said...

Zie ook deze speech op de conventie van de Steelworkers: http://www.usw.org/media_center/news_articles?id=0109