Friday, October 31, 2008

Moet de vakbond zich met de verkiezingen bemoeien?

Als Barack Obama aanstaande dinsdag de verkiezingen wint, dan heeft hij dat in belangrijke mate te danken aan de steun van de vakbeweging. Eerder dit jaar stelde de Wall Street Journal zelfs dat de vakbeweging na de kandidaten en hun partijen de machtigste speler is bij de Amerikaanse verkiezingen. De bonden geven weliswaar half zoveel geld uit als het bedrijfsleven, maar de kloof wordt steeds kleiner en bovendien zitten de vakbondscampagnes slimmer in elkaar.
Kunnen we een les leren van onze collega’s in Amerika (en in andere Angelsaksische landen)? Of heeft Jan Peter Balkenende gelijk als hij stelt dat de vakbeweging zich niet met de verkiezingen moet bemoeien? Geef je mening in de comments onder dit artikel!

Meer over dit onderwerp in het nieuwe vakbondsmagazine VERS (informatie).

2 comments:

Emil Jacobs said...

Ik ben van mening dat de vakbonden zich absoluut moeten mengen in de verkiezingen. Wie willen immers allemaal een regering die de belangen van werkende mensen, jongeren, armen en minderheden vertegenwoordigt!

Maar dit brengt ook gevaren met zich mee, zoals de vakbondssteun in de VS met Obama of de vakbondsteun in Groot-Britanië met Labour laten zien. Labour voert al lang geen beleid meer uit dat in de interesses is van de arbeidersklasse, maar is slechts een stomn van het grote geld. Dat laten de huidige golf van "nationaliseringen", waarbij omvallende banken worden opgekocht met gemeenschapsgeld waarvoor wij de rekening betalen. De PvdA hier doet exact hetzelfde. De winsten worden geprivatiseerd, de verliezen ge(a)socialiseerd...

Obama is van hetzelfde laken een pak. Er is een goed artikel te vinden op de Belgische LSP website hierover: http://www.socialisme.be/lsp/archief/2008/10/31/vs.html
Het komt erop neer dat Obama niet wezenlijk verschilt van McCain...

Vakbondsinmenging in de verkiezingen en bijvoorbeeld financiële steun voor de SP (de PvdA is al lang en breed afgeschreven...) roept meteen de wederzijdse vraag op: dient dit wel onze politieke belangen als vakbond?

In het geval van de SP zeg ik nu nog steeds een volmondig ja. Hoewel de SP op lokaal niveau (zoals Nijmegen en nog zo'n 20 andere gemeenten) al verantwoordelijk is voor de uitvoer van neoliberaal beleid, is het landelijk nog steeds een partij die zich verzet tegen neoliberaal beleid. Helaas is het lokale beleid geen abnormaliteit binnen de partij, maar een strategie om in posities van macht te komen (om dan asociaal beleid uit te voeren?!) dus is ook steun aan de SP zeker geen automatisme.

Desondanks denk ik dat vakbondssteun en mobilisering aan de basis de SP weer hard naar links kan trekken. Vandaar mijn volmondige ja.

Financiële steun alleen is daarbij niet genoeg, het gaat erom om juist aan de basis te mobiliseren en te betrekken in de campagnestrijd voor verbeteringen. Dit kan, om te beginnen, door middel van een landelijk congres waarop dit thema besproken wordt en een programma van vakbondseisen naar voren geschoven wordt.

De vakbond is te lang Den Haag van de zijlijn bekeken, het wordt hoog tijd dat wij daar onze stempel op drukken. Tijd voor arbeiders in het parlement op een arbeidersloon!

Egbert said...

Als vakbondsbestuurder met een arbeiderssalaris, nou ja een top arbeiders salaris, vind ik ook dat wij ons meer met verkiezingen moeten bemoeien. De verkiezingen voor het Euopees Parlement komen er aan. Op initiatief van FNV Bondgenoten is binnen de FNV besloten op grond van een eigen 4 punten plan politieke partijen te benaderen. De vraag die wordt voorgelegd is of zij het 4 punten onderschrijven en willen opnemen in hun partij programma.

De uitkomst van deze rondgang moet je natuurlijk dan gebruiken om een stemadvies te geven. Dat doe je dan op inhoud. Inhoud die je eerst zelf geformuleerd hebt.

Daarnaast wordt binnen het EVV aangedrogen op een grote Europese demonstratie in het voorjaar voor een Sociaal Europa. Zo zet de vakbeweging de focus op deze verkiezingen omdat sinds de ondertekening van de Lissabon Strategie door Wim Kok in 2000 alleen de neo-liberale agenda in Europa regeert. Voor meer info kijk op www.fnvvechtvoorjerecht.nl