Wednesday, September 24, 2008

Wal-Mart werkt vakbondsvoorzitter weg

[Bijdrage van Fons Tuinstra] - Gao Haitao, vakbondsleider bij Wal-Mart, heeft zich teruggetrokken als voorzitter van zijn afdeling vanwege een conflict met het Amerikaanse winkelbedrijf over de CAO-onderhandelingen, zo meldt China Labor News Translations.
Op 17 september verscheen het teleurstellende nieuws dat Gao Haitao - de enige vakbondsleider bij Wal-Mart van wie bekend is dat hij actief opkwam voor de belangen van zijn leden en de held van Wal-Martmedewerkers in het hele land - zijn functie heeft neergelegd omdat hij genoeg had van Wal-Mart’s weigering om werkelijke collectieve onderhandelingen aan te gaan.
Wal-Mart probeert een magere CAO met de Chinese vakbond ACFTU (mager voor werknemers wel te verstaan) te gebruiken als raamwerk voor alle andere vestigingen. Gao stelde voor om het raamwerk aan te passen, maar Wal-Mart beweert dat het originele contract van toepassing is op alle vestigingen, aangezien de leiding van de ACFTU ermee akkoord is gegaan.
Lees meer . Zie ook hier.

No comments: