Wednesday, September 10, 2008

Union busters op zoek naar nieuwe markten

Totnogtoe waren vakbondsbrekers vooral actief in Amerika, maar sinds een aantal jaar werken ze ook in Groot-Brittannië. Onderzoeker John Logan heeft hier onderzoek naar gedaan voor de Britse vakcentrale TUC. Op de website van The Burke Group (TBG), de grootste vakbondsbreker, wist hij te achterhalen dat deze firma in Groot-Brittannië is ingehuurd door bedrijven als T-Mobile, Amazon.co.uk, Virgin Atlantic, FlyBe en Kettle Chips. Inmiddels heeft TBG de informatie over opdrachtgevers afgeschermd met een password.
Logan zegt dat hij de indruk heeft dat vakbondsbrekers vooral actief zijn aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het gaat om bedrijven met de laagste lonen en de slechtste arbeidsomstandigheden, waar werknemers de vakbond juist het hardste nodig hebben.
Vooralsnog wil hij de rol van vakbondsbrekers in Groot-Brittannië niet overdrijven. “Als vakbonden meer ambitie zouden tonen om nieuwe sectoren te organiseren, dan zou er ook een grotere markt zijn voor vakbondsbrekers. David Burke, topman van TBG, zei onlangs nog in een interview dat het voor hem nog niet vaststaat dat er in Groot-Brittannië een substantiële markt is”.
Volgens de website van TBG heeft de firma ook medewerkers in landen als Frankrijk, Duitsland en België. Of het bedrijf daadwerkelijk actief is op het Europese vasteland valt moeilijk in te schatten. In ieder geval zijn de arbeidsverhoudingen anders. Zo betaalt een werkgever in Nederland meestal salarissen op basis van een CAO die geldt in de hele sector. Dan maakt het minder uit of werknemers lid zijn van een vakbond en heeft de werkgever dus niet zo’n groot belang om de vakbond buiten de deur te houden.
Toch valt niet helemaal uit te sluiten dat vakbondsbrekers hier actief zijn, aldus Logan. “Het zijn erg gedecentraliseerde organisaties en hun adviseurs zijn bijna als freelancers te beschouwen. Ze zijn voortdurend op zoek naar nieuwe markten en passen hun diensten aan aan de plaatselijke arbeidsverhoudingen”.
Meestal opereren vakbondsbrekers in het geheim. Vakbonden in Groot-Brittannië hadden jarenlang geen flauw idee dat werkgevers een adviseur in de arm hadden genomen.
Zijn er signalen waaraan je de betrokkenheid van een vakbondsbreker kan herkennen? Logan: “De vakbondsbestuurders waar ik mee heb gesproken zeggen bijna zonder uitzondering dat dit de meest agressieve en geraffineerde campagne was waar ze ooit mee te maken hadden gehad. Het zijn geen standaardcampagnes, maar als je er een paar hebt gezien, dan herken je wel de boodschap”.
Verschillende vakbondsbestuurders in Nederland zeggen dat hun niets bekend is over anti-vakbondsconsulenten die hier actief zijn. Wel hebben ze soms met felle onderdrukking van vakbondsactiviteiten te maken. Een voorbeeld is het Duitse schoonmaakbedrijf Menke dat werkt in opdracht van Center Parcs, en waar in de woorden van bestuurder Ron Meyer de arbeidsverhoudingen ‘middeleeuws’ zijn. Na maanden actievoeren (foto) wisten schoonmakers vandaag een akkoord te sluiten met Center Parcs om de misstanden aan te pakken.

No comments: