Wednesday, September 24, 2008

Snoep als hulpmiddel om werknemers te organiseren

Tijdens een presentatie in Amsterdam vertelde professor Jeremy Waddington, deskundige op het gebied van arbeidsrelaties, het verhaal van een kaderlid die de organisatiegraad op zijn werkplek wist te verhogen van 5 naar 15%, ‘zittend op zijn stoel’. Op zijn bureau had hij een pot met snoepjes gezet die waren verpakt in een papiertje met een vakbondslogo erop. Als gevolg hiervan was hij voortdurend met zijn collega’s in gesprek over de vakbond.
Het verhaal illustreert de centrale boodschap van Waddington: als vakbonden willen groeien, dan moeten ze toegankelijk zijn op de werkplek. Volgens Waddington zijn er drie voorwaarden voor een succesvolle campagne:
1. Ga systematisch te werk. Formuleer doelstellingen, monitor de resultaten, bespreek ze en pas de campagne aan. Zorg dat er voldoende middelen en menskracht beschikbaar zijn.
2. Kies een doelgroep. Een campagne kan zich richten op een bepaald beroep, een sector, een bedrijf (bijvoorbeeld een campagne van Sif die zich richt op werknemers bij Volvovestigingen) of een gebied (zo richt de Britse bond Unite zich op werknemers binnen de M25, dus in Londen en omgeving). Het belangrijkste is om een keuze te maken. Als de campagne zich richt op werkplekken waar de bond al aanwezig is, dan is het belangrijk om de werkplek in kaart te brengen. Zoek uit wie er lid zijn van de vakbond en welke kwesties belangrijk zijn voor werknemers. Besteed hier aandacht aan in je folders.
3. De rol van kaderleden op de werkplek is cruciaal. Zorg dat ze goed getraind zijn voordat de campagne van start gaat.
Waddington is projectcoördinator bij het onderzoeksinstituut van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) en is daarnaast werkzaam op de Universiteit van Manchester. Hij verricht onder meer een uitgebreid internationaal onderzoek onder vakbondsleden. Vakbonden die zijn aangesloten bij EVV-lidorganisaties kunnen aan dit onderzoek meedoen als ze bereid zijn om de vragenlijsten te kopiëren en verspreiden; de kosten van analyse en verslaglegging neemt het EVV voor zijn rekening.
Contactinformatie Jeremy Waddington

No comments: