Saturday, August 9, 2008

FNV Horecabond: werknemers actief opzoeken

FNV Horecabond hanteert een gefaseerde aanpak in de ledenwerving. De organisatie betrekt leden en niet-leden actief bij de bond. Bij het bepalen van de cao-inzet wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van onderzoek onder leden en niet-leden. Niet-leden mogen ook reageren op het principeakkoord, al hebben ze natuurlijk geen stemrecht. “Ze hebben vaak net iets andere wensen dan de actieve bondsleden. Als je daar geen rekening mee houdt, dan vervreemd je je van een groot deel van de sector”, aldus voorzitter Ben Francooy.
Met promotieteams legt de bond het eerste contact met niet-leden. De promo’s bezoeken systematisch alle horecabedrijven - van de kleine kroegjes tot de grote hotels - om werknemers te informeren over de sector en de bond. De werknemers kunnen een formulier invullen als ze meer willen weten over hun vakgebied of mee willen doen aan onderzoeken. Op locatie is vaak weinig tijd om uitgebreid te informeren en dat wordt om die reden op een later, passend tijdstip gedaan. De eerste 180 acties hebben 8.500 nieuwe contacten opgeleverd die vervolgens telefonisch of per e-mail en nieuwsbrief uitgebreider zijn geïnformeerd.
De organisatie presenteert zich niet als traditionele vakbond. “We presenteren onszelf op een nieuwe en opvallende wijze met jonge enthousiaste mensen, leuke gadgets en online links naar games en een nieuwsbrief, zodat mensen het gevoel krijgen: dat is een organisatie waar ik graag bij wil horen. Het belangrijkste is dat je laat merken dat je begrijpt wat het werk inhoudt”, aldus projectleider Bernard Klaassen. De bond legt in zijn presentatie de nadruk op beroepstrots en vakmanschap. Dit onderschrijft de bond onder andere door het versturen van een gratis digitale nieuwsbrief met links naar de eigen informatieve sites en het aanbieden van cursussen en trainingen.
FNV Horecabond heeft een eigen belteam om leden te informeren en te werven en maakt daarnaast sinds kort gebruik van een call centre. “Het is belangrijk dat mensen de bond kennen, via de promotieteams, de pers en de nieuwsbrieven. Uiteindelijk zijn de inzet van de websites en het telefonisch contact doorslaggevend om daadwerkelijk lid te worden”, aldus Francooy.
De bond werkt naast deze aanpak aan de ontwikkeling van een andere vorm van lidmaatschap waarbij leden kunnen kiezen welken diensten zij willen afnemen. De verschillende pakketten bieden de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de wensen van de (toekomstige) leden. Het is de bedoeling om begin 2009 een pilot te starten in de recreatiesector.
De organisatiegraad in de horecasector is ongeveer tien procent. FNV Horeca heeft de ambitie om de organisatiegraad te verhogen maar dat is niet gemakkelijk gezien de vele kleine bedrijfjes die er zijn en de snelle doorstroming onder het personeel. In de horeca werken 340.000 mensen waarvan er jaarlijks zo’n 80.000 de sector verlaten. Onder de werknemers zijn ook ongeveer 80.000 scholieren en studenten, die over het algemeen 2 à 3 jaar in de sector werken. De niet zo hoge organisatiegraad is een van de redenen om ook niet-leden bij de discussies over arbeidsvoorwaarden te betrekken, opdat de representativiteitvraag geen rol meer kan spelen. Kwaliteit en draagvlak zijn dan bepalend, aldus de bond.
FNV Horecabond (met links naar websites van aparte sectoren)

No comments: