Saturday, July 12, 2008

‘Praat met Chinese ACFTU’

De internationale vakbeweging moet zich openstellen voor de All China Federation of Trade Unions (ACFTU), maar het is te vroeg om formele banden aan te knopen, zo stelt de website Global Labor Strategies (GLS) in een nieuw artikel.
Aangezien één op de vier werknemers Chinees is kunnen vakbonden het zich niet permitteren om China links te laten liggen, aldus GLS. Toch is het nog steeds zo dat het internationale bedrijfsleven bij de Chinese overheid lobbiet om arbeidswetgeving af te zwakken, terwijl vakbonden er geen positie hebben.
De afgelopen maanden sprak GLS met diverse arbeidsdeskundigen en vond dat er ‘brede steun’ voor is dat de internationale vakbeweging zich openstelt voor de ACFTU. GLS voert aan dat de tijd rijp is: “Een enorme golf van stakingen en protesten gevoed door groeiende inkomensongelijkheid en de wetteloosheid van bedrijven heeft op in China verschillende niveaus tot hervormingen geleid. De arbeidscontractenwet is in januari 2008 van kracht geworden en gezien het verzet vanuit het bedrijfsleven is er steun nodig om te zorgen dat deze ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd; nieuwe wetten zitten in de pijplijn; de versufte ACFTU wordt door elementen binnen de Communistische Partij gepord om agressiever op te komen voor werknemersbelangen en hervormingsinitiatieven steken de kop op binnen de bond; in sommige regio’s wordt geëxperimenteerd met CAO-onderhandelingen; en er zit een stevige discussie aan te komen onder hervormers in China over de manier waarop de arbeidsverhoudingen verder hervormd moeten worden”.
De Amerikaanse Change to Win federatie, waarin de dienstenbond SEIU een prominente rol speelt, is naar verluidt van plan om een protocol te sluiten met de ACFTU, al weet blijkbaar niemand wat er in dat protocol staat. Mensen met wie GLS sprak vonden over het algemeen dat het nog te vroeg is om een protocol te sluiten en dat hierdoor de druk op de ACFTU om zich te hervormen zou kunnen wegvallen.
De internationale federatie ITUC vaart een voorzichtigere koers door een ‘kritische dialoog’ aan te gaan met de ACFTU, waarbinnen het thema van de mensenrechten centraal staat. In juni heeft de ITUC een conferentie georganiseerd voor leden van Europese ondernemingsraden bij bedrijven die actief zijn in China.

No comments: