Friday, July 4, 2008

‘Eerste mondiale vakbond opgericht’

Deze week hebben Unite (Groot-Brittannië en Ierland) en United Steelworkers (VS, Canada en het Caraïbisch gebied) een overeenkomst getekend om te fuseren tot Workers Uniting, een transatlantische vakbond met meer dan 3 miljoen leden. Vakbonden uit Australië, Oost-Europa en Latijns Amerika volgen wellicht later.
De fusie moet het gemakkelijker maken om invloed uit te oefenen op multinationals zoals BP en ArcelorMittal, maar ook op instellingen zoals de Wereld Handelsorganisatie, de Europese Commissie en het ‘groeiende aantal mondiale forums over onderwerpen als klimaatverandering’.
De nieuwe bond wil ook helpen om Colombiaanse vakbondsleden tegen geweld te beschermen en steun geven aan werknemers op rubberplantages in Liberia en verarmde scheepsbouwers in India.
Op dit moment is er nog geen sprake van een echte fusie. De bonden blijven grotendeels autonoom, maar ze creëren een koepelorganisatie die waarschijnlijk wordt aangevoerd door de huidige voorzitters van de twee bonden. De nieuwe organisatie zal ‘voorlopig een budget van enkele miljoenen dollars’ hebben. Het personeel zal bestaan uit onderzoekers, deskundigen op het gebied van internationale zaken en communicatiemedewerkers.
In de meeste commentaren wordt het fusiebesluit toegejuicht, al wordt er ook op mogelijke barrières gewezen. Zo waarschuwt de Britse Labourpoliticus Denis MacShane dat het Amerikaanse protectionisme voor spanningen kan zorgen.
“Amerikaanse vakbonden hebben woedend gereageerd op het besluit van het Pentagon om een contract voor 130 tankvliegtuigen te gunnen aan een Europees consortium aangevoerd door Airbus. Dit heeft veel banen opgeleverd voor leden van Unite in Groot-Brittannië, maar er is nu een verbeten strijd gaande in Washington om het besluit terug te draaien en het contract aan Boeing te gunnen. Het zal een belangrijke test case zijn voor de Unite-USWA alliantie of de nieuwe transatlantische bond erin slaagt om afscheid te nemen van de protectionistische houding van de Amerikaanse vakbeweging”, zo schrijft hij in de Guardian.
Workers Uniting. Bronnen: Time, New York Times, Guardian

No comments: