Tuesday, July 1, 2008

Bouwbond organiseert migranten in Zürich

Binnen tien jaar zag de afdeling Zürich van de bouwbond Unia zijn ledental dalen van 5.800 tot 3.750 leden. Er werd gevreesd dat de bond irrelevant zou worden in het belangrijkste economische centrum van Zwitserland. Een nieuw bestuur paste echter de strategie aan. Momenteel wint de bond zo’n 400 nieuwe leden per jaar.
De afdeling laat z’n medewerkers minder tijd besteden aan ‘eindeloze’ commissies en wil dat ze tenminste de helft van hun tijd ‘in het veld’ zijn. Er is een tendens om hoger opgeleid personeel aan te nemen en de afdeling claimt dat 70% van haar medewerkers vrouwen zijn en 75% migranten (inclusief tweede generatie).
De afdeling stelt zich assertief op en gaat conflicten aan die ze kan winnen. Veel van deze conflicten hebben te maken met zaken als vut en pensioen, maar de afdeling steunt ook campagnes voor de rechten van ongedocumenteerde migranten.
Andere manieren om migranten bij de bond te betrekken zijn het aanbieden van taalcursussen en computertrainingen voor nieuwkomers en het opzetten van kadergroepen van migranten.
Roman Burger, directeur van de afdeling, zegt dat de vernieuwingen op intern verzet zijn gestuit en dat een klein aantal kaderleden erdoor is opgestapt. Hun plek werd echter zonder problemen ingenomen door een nieuwe generatie kaderleden die werden aangetrokken door de nieuwe campagnes.
Het verhaal van Burger is opgenomen in een nieuwe brochure over organising die is gepubliceerd door de Building and Wood Workers’ International (BWI). Volgens de Europese vice-voorzitter van de BWI, Vasco Pedrina, moeten bonden meer nadruk op organising leggen willen ze de neoliberale aanvallen op het Europees sociaal model afslaan.
De BWI-brochure bevat verder artikelen over Nederlandse inspanningen om zzp’ers te organiseren; over de nadruk die IG BAU tegenwoordig legt op organising en ‘participatory trade unionism’ en over een nieuw migrantennetwerk.
Brochure. Foto: Alex.ch

No comments: