Sunday, June 8, 2008

SEIU-conventie: ‘Justice for all pass it on’

[Bijdrage van Mari Martens] - “Hi Mari, how are things going” - “Fine Andy, thank you for asking”. De handdruk van voorzitter Andy Stern was niet het hoogtepunt van mijn bezoek aan de conventie van de Amerikaanse vakbond SEIU: er waren meerdere hoogtepunten.
Het congres begon met de ondertekening van de mondiale overeenkomst met schoonmaakbedrijf ISS. Samen met andere leiders van vakbonden uit de wereld mocht ik op het podium toen de overeenkomst werd getekend. Wij kregen een ovationeel applaus van tweeduizend mensen die ons hartelijk dankten voor deze vorm van internationale solidariteit en samenwerking.
ISS erkent wereldwijd de vakbonden. Laat ze toe op de werkplek van schoonmakers en draagt 100.000 euro bij aan het organising fund van de internationale dienstenbond Uni. Na afloop werd ik spontaan bedankt door de mensen: “thank you brother”. De warmte waarmee je door iedereen wordt ontvangen en benaderd is wat mij betreft de mooiste ervaring geweest.
Natuurlijk zijn wij uit Nederland kritisch. Ja, er was een discussie over het democratische gehalte van de SEIU. Een vakbond die bestaat uit lokale afdelingen met grote autonomie, veel geld en veel eigen bewegingsvrijheid. Ze moeten twintig procent van hun begroting uitgeven aan het groter maken van de bond door organising. Er komt steeds meer vraag naar coördinatie, naar landelijke of zelfs wereldovereenkomsten met bedrijven en ja, er moet daarom ook meer geld naar landelijke, internationale en globale activiteiten.
Een grote afdeling uit Los Angeles heeft zich sterk gemaakt om de democratie of de autonomie te behouden. Zij vroegen om zaken die al geregeld waren, zij veronderstellen dat er minder zeggenschap komt. ‘Nee’, zeggen alle anderen. ‘Jullie zijn sterk geworden door de SEIU, jullie hebben als geen ander geprofiteerd van de organising campagnes van deze bond, jullie blijven meedoen op de manier zoals wij samen ooit besloten hebben en zullen besluiten’. Een gedelegeerde zwarte vrouw vatte dit kort en bondig samen: ‘It’s not about us, it’s about we, Majority Rules’.
Alle gedelegeerden zijn trots op hun vakbond. Besluiten worden nagenoeg unaniem genomen. Beslissingen worden ingeleid door gedelegeerden met een eigen verhaal, goed voorbereid. Er wordt weinig aan het toeval overgelaten. Dat gaat soms wel erg overdonderend, wat kan je nog kritisch opmerken?
Andy Stern vroeg uitdrukkelijk naar tegenstemmers. Die krijgen voorrang in de volgorde. Iedereen met een vraag of ordevoorstel krijgt eerst het woord en hoeft nergens op te wachten. Zelfs als het compleet buiten de orde is wordt er eerst geluisterd, komt er een antwoord en dan weer verder.
De SEIU zegt: ‘iedereen mag meedoen waar die ook vandaan komt, legaal of illegaal, van welk ras en van welke seksuele geaardheid dan ook’. ‘Justice for all pas it on’ wil zeggen dat elke vorm van vakbond door de SEIU gesteund wordt.
De SEIU steunt Barack Obama, er wordt geld ingezameld, en daarnaast wordt besloten dat elk lid $20 bijdraagt. Dat geld wordt ook gebruikt om gemeenteraadsleden en leden van de senaat te kiezen en om gekozen politici aan hun woord te houden. Het gaat om 80 miljoen dollar.
Het was een echt kippenvel moment toen Barack Obama het congres via video toesprak, onder daverend gejuich en de slogan ‘we’re fired up and ready to go’.
Het laatste inhoudelijke onderwerp op de conventie is ‘Take back the economy, crush the greed’. Het gaat om de eigenaren van private equity firms die zich schaamteloos verrijken. Er wordt besloten tot een mondiale actiedag. Hoofdbestuurder Anja Jongbloed was onderdeel van de show; zij vertelde namens Europa op 17 juli van de partij te zijn om private equity KKR aan te pakken.
We zijn vier dagen lang onder de gedelegeerden geweest, we hebben met ze gegeten gediscussieerd gefeest en gedronken. Het was een eer om bij de trotse kaderleden van de SEIU te mogen zijn.
Mari Martens is bestuurder bij FNV Bondgenoten in de schoonmaaksector. Foto: SEIU

No comments: