Sunday, June 22, 2008

Learning reps lijken scholing van ouderen en part-timers te bevorderen

De Britse vakcentrale TUC heeft 18.000 ‘union learning reps’ (ULR’s) opgeleid. Zij geven hun collega’s advies over mogelijkheden om scholing te volgen. Kim Hoque en Nicolas Bacon van Nottingham University Business School hebben geprobeerd vast te stellen of ze effect hebben op de scholing die door werkgevers wordt aangeboden.
Het goede nieuws is dat er aanwijzingen zijn dat de ULR’s een positief effect hebben op de gelijke verdeling van scholingsmogelijkheden, vooral als het gaat om ouderen, mensen zonder hoge opleiding en part-timers. Uit hun onderzoek kwam echter ook naar voren dat ULR’s op zijn best een heel bescheiden effect hebben op de totale hoeveelheid scholing die werkgevers aanbieden.
Hoque en Bacon suggereren dat ULR’s werknemers verwijzen naar publieke opleidingen en dat werkgevers hiervan profiteren: “een onbedoeld gevolg van de ULR’s zou kunnen zijn dat ze zorgen dat werkgevers zich minder verantwoordelijk voelen voor scholing”. Tot op zekere hoogte verwijten ze dit de overheid, die het werkgevers te gemakkelijk zou maken om ULR’s te negeren.
Kim Hoque en Nicolas Bacon (2008), Trade Unions, Union Learning Representatives and Employer-Provided Training in Britain. British Journal of Industrial Relations, forthcoming (abstract; volledige tekst alleen voor abonnees). Zie ook: Learning reps en vakbondsvernieuwing.

No comments: