Sunday, June 15, 2008

Kan scholing op de werkplek de vakbond vernieuwen?

Eén minister noemde de union learning reps (ULR’s) de ‘meest succesvolle beweging voor verandering’. Critici zeggen echter dat de overheid vakbonden heeft veranderd in ‘smeerolie voor meer flexibiliteit en productiviteit’.
De Britse vakcentrale TUC heeft 18.000 ULR’s opgeleid. ULR’s zijn kaderleden die hun collega’s adviseren over scholingsmogelijkheden. Het doel is dat er in 2010 22.000 ULR's zijn die 250.000 werknemers aan scholing helpen. Het programma wordt deels door de overheid gefinancierd.
ULR’s worden niet alleen gezien als een manier om werknemers te helpen om hun arbeidsmarktkwalificaties te verbeteren; ze worden ook gezien als een instrument om de positie van vakbonden op de werkplek te versterken en om werknemers te bereiken die zich niet zo op hun gemak voelen bij het traditionele vakbondsimago. Gevalsstudies suggereren dat ULR’s met succes minderheden, vrouwen, parttimers, uitzendkrachten en werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt weten te bereiken.
Academici zijn begonnen om de scholingsstrategie van de TUC kritisch tegen het licht te houden. In een recent artikel zegt John McIlroy van Keele University dat claims dat scholing bij kan dragen aan vernieuwing van de vakbeweging ‘al te optimistisch lijken’ en dat er vooralsnog geen systematisch bewijs is dat scholing op de werkplek bijdraagt aan meer leden en meer actieve leden.
Sterker, er zijn aanwijzingen dat ULR’s de plek innemen van andere kaderleden. Tussen 1998 en 2004 steeg het aantal ULR’s van nul tot 14.000. In dezelfde periode daalde het aantal ‘gewone’ kaderleden op de werkvloer van 156.000 tot 137.000. Uit een ander onderzoek bleek dat 22% van de ULR’s nieuwe kaderleden zijn, bijna een kwart zijn vrouwen en 5% etnische minderheden.
Volgens McIlroy neemt het scholingsbeleid nu een ‘substantieel deel’ van de middelen van de TUC in beslag. Er zijn zorgen dat samenwerking en afhankelijkheid van overheidssubsidie bonden afleidt van strategieën om nieuwe groepen werknemers te organiseren.
In een recent rapport erkent de TUC dat de medewerkers die zich bezighouden met organising vaak een beetje sceptisch zijn over de bijdrage van het scholingsbeleid aan organising. Wel stelt ze dat steeds meer wordt ingezien dat ULR’s vaardigheden op het gebied van organising en ledenwerving moet worden bijgebracht.
Volgende week: hebben ULR’s effect op het volgen van opleidingen en op de eerlijke verdeling van opleidingskansen? Bronnen: John McIlroy (2008), Ten Years of New Labour: Workplace Learning, Social Partnership and Union Revitalization in Britain. British Journal of Industrial Relations 46: 283-313. Abstract (hele artikel alleen voor abonnees). Unionlearn (2008), The role of trade unions in the formation and distribution of learning and skills.

No comments: