Thursday, May 1, 2008

Loonwijzer start Work Indicator website

[Bijdrage van Fons Tuinstra] - Op 16 april lanceerde FNV-voorzitter en ITUC-vice voorzitter Agnes Jongerius een nieuwe website, de WorkIndicators, op de Internationale Loonwijzerconferentie in Amsterdam. De site maakt vergelijkingen tussen landen mogelijk op het gebied van het minimumloon, de arbeidsparticipatie, de loonkloof tussen mannen en vrouwen, etcetera. Momenteel bevat de site informatie over 75 landen, maar op zeer korte termijn wordt dit uitgebreid naar 25 indicatoren voor 175 landen. “De gegevens waren al beschikbaar”, aldus directeur Paulien Osse (foto) van de Stichting Loonwijzer, “maar daarvoor moest je diverse websites en documenten doorzoeken, onder meer van het IMF, de Wereldbank, Eurostat en allerlei landelijke websites. Dit is de eerste website waar alle belangrijke arbeidsmarktindicatoren voor verschillende landen te vinden zijn en met één klik kan je ze onderling vergelijken”.
De WorkIndicators website werd gelanceerd op de Internationale Loonwijzerconferentie, waar tachtig vooraanstaande onderzoekers, journalisten en vakbondsmensen de voortgang van het loonwijzerproject bespraken. Het project omvat inmiddels 35 landen, waarvan er in juli 25 een loonwijzer online zullen hebben, waaronder China. “Dat betekent dat we halverwege onze officiële doelstelling van 75 landen zijn”, aldus Jongerius, die ook de Raad van Toezicht van de Stichting Loonwijzer voorzit.
Eén van de sprekers die erop aandrongen dat de Stichting Loonwijzer haar inspanningen vergroot om transparantie op de arbeidsmarkt te bevorderen was Manuela Tomei van de ILO. “We hebben geen idee wat zich in veel sectoren afspeelt”, zei ze. Ze maakte zich zorgen dat inflatie de ongelijkheid vergroot en pleitte ervoor om ideologieën opzij te schuiven en naar de feiten te kijken. “Zowel werknemers als werkgevers willen meer informatie over de stijgende arbeidskosten”. Gegevens van de Loonwijzer kunnen inzicht verschaffen, aldus Tomei.
Foto afkomstig van China Herald website

No comments: