Tuesday, May 20, 2008

‘Creëer bond van uitkeringsgerechtigden’

Er moet een aparte bond komen die opkomt voor de belangen van uitkeringsgerechtigden, zegt Krijn Hamelink, secretaris van de Haagse uitkeringsgerechtigdengroep van de ABVAKABO FNV. Mogelijk zou de aansluiting van ouderenbond ANBO bij de FNV op 1 januari 2009 een stap in die richting kunnen vormen. “Op termijn zou het mogelijk moeten zijn de ANBO te transformeren naar een uitkeringsgerechtigdenbond met verschillende sectoren zoals de huidige bondsstructuren”, aldus Hamelink.
In de ogen van Hamelink zou een bond van uitkeringsgerechtigden zich bezig moeten houden met de strijd tegen armoede en voor een verhoging van de uitkeringen, acties van andere bonden moeten steunen en op lokaal niveau steun van andere bonden moeten mobiliseren voor zijn eigen acties.
ABVAKABO FNV. Foto: FNV-voorzitter Agnes Jongerius interviewt klant van het CWI in het kader van de Wachtkamerenquête.

No comments: