Sunday, May 11, 2008

Chinese vakbond ACFTU start campagne voor CAO

[Bijdrage van Fons Tuinstra] - De All China Federation of Trade Unions (ACFTU), de enige toegestane vakbond in China, is een campagne gestart voor CAO-onderhandelingen in haar land. De campagne ging vorige maand van start in Hangzhou, een industriegebied ten westen van Shanghai, aldus het officiële persbureau Xinhua. Het persbureau suggereert dat dit het begin zou kunnen zijn van een golf van loonsverhogingen in China.
Formeel gezien waren collectieve onderhandelingen al toegestaan sinds 2000, maar uiteenlopende belemmeringen verhinderden dat er op een effectieve manier gebruik werd gemaakt van dit instrument. Nu de spanning op de arbeidsmarkt toeneemt als gevolg van ongekende economische groei stimuleert de centrale regering in Beijing de officiële vakbond echter om actie te ondernemen, waar het in het verleden bijna uitsluitend een instrument in handen van het management was. Landelijke pogingen om CAO-onderhandelingen te beginnen vormen de laatste van een hele serie veranderingen.
Twee jaar geleden verbaasde de ACFTU vriend en vijand door het Amerikaanse bedrijf Wal-Mart te organiseren, een bedrijf dat een wereldwijde reputatie heeft opgebouwd met het buiten de deur houden van vakbonden. Het was voor het eerst dat een Chinese vakbond werknemers organiseerde tegen de wil van de werkgever. De ACFTU was ook een van de krachten achter nieuwe arbeidswetten zoals de arbeidscontractwet, die van kracht is sinds 1 januari, en de arbeidbemiddelingswet, die per 1 mei van kracht is.
Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen of deze veranderingen het begin vormen van structurele veranderingen in de arbeidsverhoudingen in China, of dat het om symbolische maatregelen gaat. Toch heeft de internationale federatie ITUC op een bijeenkomst in december 2007 in Washington besloten om af te wijken van haar langdurige boycot van de staatsbond ACFTU. In plaats daarvan gaat ze proberen de Chinese federatie te steunen bij het doorvoeren van veranderingen. Een van de grootste uitdagingen is om een massieve vakbondsorganisatie die nooit echt als vakbond heeft gefunctioneerd om te vormen. Eén van die uitdagingen is om aan het kader uit te leggen wat ‘collectieve onderhandelingen’ zijn.
Een ander voorstel voor verandering vormen experimenten met het stakingsrecht in een aantal specifieke gebieden. Op de Wage Indicator conferentie werd al gesproken van ‘Special Striking Zones’, naar analogie met de ‘Special Economic Zones’ die de Chinese economische ontwikkeling stimuleerden in de jaren tachtig en negentig.

No comments: