Sunday, May 11, 2008

ANBO sluit zich aan bij FNV

Per 1 januari 2009 sluit ouderenbond ANBO zich als 17e bond aan bij de FNV. Door de 190.000 ANBO-leden komt het totale aantal FNV-leden op 1,4 miljoen. De aansluiting vloeit voort uit gezamenlijke acties voor ouderen met een onvolledige AOW en tegen de huurverhoging (foto).
Omdat zowel FNV als ANBO hulp bieden bij het invullen van belastingformulieren en ze allebei een lokale structuur kennen, kan samenwerking efficiency met zich meebrengen. De ANBO hoopt via de FNV meer invloed op de pensioenen te krijgen.
Critici zeggen dat de aansluiting funest is voor de pogingen van de FNV om meer jongeren aan te spreken. Federatiebestuurder Leo Hartveld werpt tegen dat de slagkracht van de organisatie groter wordt en dat er op termijn juist meer capaciteit kan worden gestoken in het bereiken van jongeren.

No comments: