Monday, April 28, 2008

Staking in VS tegen oorlog breidt zich uit

[Bijdrage van Kees Hudig / Globalinfo] - De Amerikaanse bond van dokwerkers ILWU heeft besloten om op 1 mei in de havens te staken met als eis de stopzetting van de oorlog in Irak en in Afghanistan. Deze oproep breidt zich nu uit.
De staking van de dokwerkersbond wordt in actiekringen in de VS bediscussieerd. Zo blijkt de bond ooit het 'recht' veroverd te hebben om eens per drie maanden een middag te staken, onder het mom van een ledenvergadering, mits dat aan allerlei voorwaarden voldoet. Deze stakingsdag valt ook in die regeling en de staking is dan ook voornamelijk symbolisch.
Toch zullen de havens langs de hele westkust van de VS de acties merken en op veel plekken zijn ook demonstraties. Interessant is ook dat in het besluit van de ILWU om te staken nadrukkelijk vermeld wordt dat "zowel de Republikeinen als de Demokraten de oorlogen in Irak en Afghanistan financieren."
Ook andere bonden zijn gaan nadenken over de staking, met name binnen de coalitie U.S. Labor Against the War (USLAW). Zo heeft de afdeling Vermont van de AFL-CIO (zeg de FNV van de VS) besloten tot staking op te roepen voor die dag.
Op Znet legt schrijver Dick Meister uit waarom de staking een bijzonder gebeuren is: “De ILWU hoopt dat de dramatische daad om de havens aan de westkust te sluiten Amerikanen in het hele land zal inspireren om zich tegen de oorlog te keren. In de woorden van een havenarbeider: ‘President Bush wil dat arbeiders en armen deze oorlog voor hem voeren... de zonen en dochters van arbeidersgezinnen. We willen ze in veiligheid brengen’.”
Volgens Meister is met name de deelname van AFL-CIO aan de protesten opmerkelijk: “Want dit is de eerste keer dat de federatie zich ooit heeft verzet tegen een oorlog, of de president nu een werknemersvriendelijke Democraat was, of zoals nu, een werknemersvijandige Republikein. De AFL-CIO was een uitgesproken voorstander van de Vietnamoorlog en van de eerste Golfoorlog. Zelfs aan het begin van de Irakoorlog steunde de federatie Bush. Maar al snel realiseerde ze zich dat ze een fout had gemaakt”.
Anders dan de AFL-CIO is de ILWU is altijd links geweest en tegen de oorlog in Vietnam: “De ILWU was altijd een belangrijke tegenstander van dictatoriale regimes in Zuid- en Midden-Amerika en van het Apartheidsregime in Zuid-Afrika; waarbij leden vaak weigerden om lading afkomstig van of bestemd voor deze landen te verwerken. Onlangs nog weigerden ILWU-leden in Tacoma (Washington) vanwege ‘gewetensbezwaren’ om goederen te laden die bestemd waren voor het oorlogsgebied in Irak”. Na de moord op G8-demonstrant Carlo Giuliani weigerde ILWU ook een schip uit Italië uit te laden.
“We kunnen alleen maar hopen - en vurig hopen - dat het vastberaden verzet dat de bond op de Dag van de Arbeid zal laten zien tegen de oorlog in Irak eraan bij zal dragen dat miljoenen anderen tot de conclusie komen dat ook zij het niet met hun geweten in overeenstemming kunnen brengen om deze schijnbaar eindeloze oorlog te steunen”.
En hoe zat het ook alweer met 1 mei? De traditie om op die dag de arbeidsstrijd centraal te zetten, is in 1886 begonnen nadat zeven anarchisten ter dood veroordeeld werden vanwege rellen en een ontploffende bom (die waarschijnlijk door het knokploegbedrijf Pinkertons was geproduceerd) in Chicago. Daar hadden ze geprobeerd de eerste eerste mei te beginnen, zoals twee jaar eerder uitgeroepen was op een congres van de beginnende vakbeweging FOTLU (Federation of Organized Trade and Labour Unions). De inzet was toen een achturige werkdag, waartoe bonden in de VS tot een landelijke staking hadden opgeroepen.

No comments: