Saturday, April 12, 2008

Sociaal beleid van 215 gemeenten onderzocht

Gemeenten hebben hun uitgaven aan minimabeleid verhoogd met 20%. In één op de drie gemeenten moeten mensen die een bijstandsuitkering aanvragen echter langer dan vier weken op een beslissing wachten. Verder zetten veel gemeenten bijstandsgerechtigden voor langere perioden aan het werk zonder ze een salaris te betalen.
Dat blijkt uit de Lokale Monitor Werk en Inkomen (LMWI) 2008, een vergelijkend onderzoek naar het sociaal beleid van 215 gemeenten uitgevoerd door de FNV. Lokale groepen FNV-vrijwilligers hebben de gegevens verzameld en benaderen momenteel gemeenten met aanbevelingen om het sociaal beleid te verbeteren.
Gemeenten die naar aanleiding van de uitkomsten van LMWI 2006 hebben beloofd om hun beleid te verbeteren, hebben dat over het algemeen ook gedaan.
FNV-rapport. Foto: Federatiebestuurder Leo Hartveld presenteert het rapport in Den Haag

No comments: