Friday, April 11, 2008

Geen vakbond voor werknemers Ver.di

De ondernemingsraad van de Duitse vakbond Ver.di is een ‘tandeloze tijger’ die het moet hebben van ‘collectief bedelen’, aldus Martin Lesch, voorzitter van het Verbond van Vakbondsmedewerkers (VGB) tegenover het Duitse tijdschrift Jungle World. Hij stelt verder dat de vakbond sommige werknemers laat werken tegen precaire arbeidsvoorwaarden.
Ver.di erkent de VGB niet als vertegenwoordiger van zijn personeel omdat de organisatie te weinig leden heeft. Ver.di ontkent verder dat werknemers tegen precaire arbeidsvoorwaarden werken.
De Ver.di-werknemers die met Jungle World spraken zijn tevreden over hun werkgever. Er is misschien subtiele druk om onbetaald overwerk te doen, maar: “Als ik in het weekend een bijeenkomst heb met vakbondsvrijwilligers, dan is dat voor mij ook vrijwilligerswerk”. Een ander legt uit: “We zijn geen bedrijf”.
Jungle World

No comments: