Friday, March 7, 2008

Zweedse LO wil ledenverlies stoppen

Vakbonden die zijn aangesloten bij de Zweedse LO vakcentrale hebben het afgelopen jaar bijna tien procent van hun leden verloren. Op het LO congres, dat op 31 mei begint, zullen voorstellen om de ledenwerving te intensiveren hoog op de agenda staan.
Zweden is een van de landen met de hoogste organisatiegraad ter wereld, mede dankzij de koppeling van de werkloosheidsverzekering aan het vakbondslidmaatschap. De centrumrechtse regering heeft de werkloosheidsverzekering echter hervormd. Zowel LO als TCO - de centrale van bonden van professionals - hebben in 2007 fors ledenverlies geleden.
Om het tij te keren stelt LO voor om de ledenwerving te intensiveren, vooral gericht op jongeren. Men wil ook werknemers van uitzendbureau’s organiseren en de werkloosheidsverzekering verbeteren. Andere voorstellen hebben betrekking op het werk om fulltime te werken, het stakingsrecht en klimaatverandering.
Naar verwachting zullen 1.500 mensen het congres bijwonen, waaronder 500 journalisten en 60 buitenlandse gasten.
LO, the Local

No comments: