Tuesday, March 4, 2008

'FNV moet in gesprek met achterban Wilders'

De FNV moet in gesprek gaan met de achterban van Geert Wilders om erachter te komen wat deze mensen motiveert. Dat zei voormalig FNV-voorzitter Lodewijk de Waal op de FNV Diversiteitsdag, afgelopen vrijdag in Amsterdam. De bijeenkomst werd bijgewoond door tweehonderd kaderleden uit etnische minderheden en door vertegenwoordigers van migrantenorganisaties en andere bondgenoten.
Op het FNV-congres in 2005 is de participatie van etnische minderheden in de vakbeweging tot speerpunt benoemd. Sindsdien zijn er verschillende initiatieven genomen, vertelde de huidige voorzitter Agnes Jongerius. De FNV heeft vijftig voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd samen met migrantenorganisaties; ze heeft met succes gelobbied voor het opheffen van zinloze regels voor ouderen met een onvolledige AOW; ze wist de diversiteit van de FNV-vertegenwoordigers in Kamers van Koophandel flink te vergroten (waarbij hun gemiddelde leeftijd tien jaar daalde) en ze lanceerde een succesvolle campagne onder schoonmakers - waaronder veel etnische minderheden.
Jongerius is optimistisch over de kant die de FNV opgaat. Toch gaf ze aan dat er ook reden is tot zorg. Uit een eigen peiling bleek dat meer dan één op de drie respondenten zegt dat meerdere collega’s problemen hebben met etnische minderheden. De FNV heeft een serie gesprekken op de werkvloer georganiseerd over dit thema. Jongerius bepleitte dat bonden dit programma op grotere schaal gaan uitvoeren en daarbij uitdragen dat de vakbeweging nooit kan accepteren dat groepen tegen elkaar worden uitgespeeld.
De opkomst op de Diversiteitsdag was hoger dan verwacht. In workshops discussieerden deelnemers over onder meer de rol van ondernemingsraden; FNV Lokaal; arbeidsmarktparticipatie; gesprekken op de werkvloer en de onvolledige AOW van oudere migranten.
Mustapha Laboui, projectleider etnische minderheden, zei dat samenwerking met migrantenorganisaties cruciaal is. “Je moet investeren in duurzame coalities. Je moet ze niet alleen maar bellen als je ze een keertje ergens voor nodig hebt”.
Foto: Caroline Rietbergen

1 comment:

Struggle, Solidarity and Socialism said...

Als de vakbeweging de verdeeldheid over arbeiders in NL wil voorkomen en Wilders' ideeën wil bestrijden, zou het misschien niet slecht zijn om deze brochure eens te lezen.