Friday, February 1, 2008

Vakbonden ‘machtigste speler’ in Amerikaanse verkiezingen

Afgelopen woensdag volgden 75 lokale vakbondsleiders een training in Colorado. Ze leerden om thema’s rond werk en inkomen aan de orde te stellen op de werkvloer en om journalisten te woord te staan. Sommige kaderleden zijn ook getraind in het werven van vrijwilligers, het in kaart brengen van de organisatie waar ze werken (‘workplace mapping’) en het opbouwen van een netwerk om voorlichtingsmateriaal te verspreiden.
Vorige maand stelde de Wall Street Journal (WSJ) dat vakbonden tegenwoordig ‘verreweg de machtigste speler bij de verkiezingen’ zijn, buiten de kandidaten en hun partijen zelf. Vakbonden geven half zoveel geld uit aan politieke campagnes als bedrijven, maar die ‘kloof wordt snel gedicht’. Zeker zo belangrijk is dat vakbonden slimmere campagnes voeren, waarbij de nadruk ligt op opkomstbevordering.
Volgens de WSJ had de onverwachte overwinning van Hillary Clinton (foto) in de voorverkiezing van New Hampshire veel te maken met de steun die ze kreeg van drie grote vakbonden, een factor die door veel mensen over het hoofd werd gezien.
Vorig jaar waren vriend en vijand het erover eens dat de Australian Council of Trade Unions (ACTU) een belangrijke rol had gespeeld bij de overwinning van de Labourpartij. De ACTU had een politieke campagne gevoerd die geïnspireerd was door het voorbeeld van Amerikaanse vakbonden.

No comments: