Tuesday, February 26, 2008

Ledental FNV groeit met 9.000

Het afgelopen jaar schreven FNV-bonden per saldo ruim negenduizend nieuwe leden in, een stijging van 0,8%, zo maakte de FNV vandaag bekend. Dit contrasteert met de daling van 14.000 leden in 2006. Gegevens over de organisatiegraad zijn niet bekendgemaakt.
Volgens de FNV kan de stijging worden verklaard uit de economische groei, het verzet tegen de versoepeling van het ontslagrecht en de gezamenlijke ledenwerfcampagne die bonden in het najaar voerden.
De snelstgroeiende bonden zijn de bonden van zelfstandigen zonder personeel, die hun ledental zagen stijgen met bijna twintig procent en nu bijna 20.000 leden hebben.
Het aantal leden in de schoonmaaksector steeg met 4,2% tot 13.500. Vorig jaar voerden schoonmakers een succesvolle organisingcampagne.
Vorige maand maakte het Amerikaanse Bureau of Labour Statistics bekend dat het aantal vakbondsleden was gestegen met 311.000, de grootste stijging sinds 1979.
Foto: FNV-voorzitter Agnes Jongerius lanceert ledenwerfcampagne

No comments: