Wednesday, January 2, 2008

‘Work first’-programma aangepast na protesten

In augustus heeft de Israelische overheid een arbeidsmarktproject ingrijpend aangepast na protesten van deelnemers en activisten. Maatschappelijke organisaties beschouwen de aanpassingen als een overwinning maar blijven kritisch.
Het project, dat wordt uitgevoerd door Nederlandse, Amerikaanse en Britse bedrijven, is gebaseerd op het Amerikaanse Wisconsin Works (W2)-programma. Volgens de W2-filosofie moeten werklozen werken in ruil voor hun uitkering. Deze ‘work first’-aanpak is overgenomen door Angelsaksische landen, Nederland en Israel.
Onlangs waarschuwde de Britse TUC dat een aanpak die werklozen verplicht om gedurende langere perioden onbetaald werk te doen “uitkeringsgerechtigden uit zou buiten, oneerlijke concurrentie zou opleveren voor bedrijven die niet van zulke gratis arbeid kunnen profiteren en de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van de huidige werknemers zou ondergraven”.
In enkele Amerikaanse steden hebben vakbonden en maatschappelijke organisaties geprobeerd om deelnemers aan work-firstprogramma’s te organiseren en om te zorgen dat ze onder ‘leefbaar loon’-verordeningen vallen.

No comments: