Monday, January 14, 2008

Hoe organiseer je zelfstandige postbezorgers

Zo’n 27.000 postbezorgers in Nederland werken noodgedwongen als kleine zelfstandige voor bedrijven als Sandd, Selekt Mail (een dochterbedrijf van Deutsche Post) en VSP (een dochter van TNT). Het aantal zelfstandigen kan verder toenemen als ook de bezorging van brieven onder 50 gram wordt geliberaliseerd.
FNV Bondgenoten probeert de zelfstandige postbezorgers te organiseren en te zorgen dat ze een arbeidscontract krijgen. Een praktisch knelpunt is dat de bezorgers vanuit huis werken en niet echt een werkplek hebben.
Organisers hebben bezorgers aangesproken bij een aantal distributiecentra en ze gevraagd: zouden we een keer mogen bellen als jullie meer tijd hebben? Ze verzamelden telefoonnummers en interviewden 120 postbezorgers (slechts een enkeling wilde niet meedoen). De geïnterviewden hadden waardering voor het initiatief. “Zo’n enquête is niet alleen een methode om informatie te verzamelen, maar ook een manier om postbezorgers te laten zien dat je belangstelling hebt voor hun situatie”, aldus organiser Reinier Stroo.
Uit het onderzoek bleek dat veel postbezorgers per uur minder dan het wettelijk minimum loon verdienen. In tegenstelling tot wat de bedrijven beweren is het niet zo dat het vooral gaat om huisvrouwen of studenten die allang blij zijn dat ze een extra zakcentje kunnen verdienen. Veel mensen werken bij verschillende bedrijven om de touwtjes aan elkaar te kunnen knopen (bedrijven weigeren ze meer dan 16 uur per week te laten werken omdat ze anders sociale premies zouden moeten betalen). Sommigen zijn uitkeringsgerechtigden die proberen om zich aan hun uitkering te ontworstelen. De meeste zijn zich er niet van bewust dat ze geen arbeidscontract hebben en dat ze dus geen ontslagbescherming hebben en geen sociale rechten opbouwen.
In december protesteerden alle vakbonden in de postsector in Den Haag tegen de verdere liberalisering van de postsector. In reactie op de vakbondscampagne en op een verhoging van het minimumloon voor postbezorgers in Duitsland is de liberalisering van de Nederlandse postmarkt uitgesteld.
Postbezorgers die zich bij de bond hebben gemeld als belangstellende zullen actief worden betrokken bij het vervolg van de campagne. De vakbond is van plan om ze in een later stadium op te bellen: “Kijk, dit is wat we samen hebben bereikt, ben je geïnteresseerd om lid te worden?”
Het rapport ‘Onbestelbaar’ is beschikbaar op de website van FNV Bondgenoten

2 comments:

FONfanatic said...

De door de FNV georganiseerde postbezorgers hebben ook een hyve opgericht, zie [url="http://fnvpostgenoten.hyves.nl/"]http://fnvpostgenoten.hyves.nl/[/url]. Op verzoek van de leden is deze hyve nog steeds afgeschermd hetgeen wel iets zegt over de druk die postbezorgers van de kant van de postbedrijven voelen.

TNT Post neemt nauwelijks van deze postbezorgers in dienst als postbesteller; men laakt hun té zelfstandige werkhouding die men typeert als vrijgevochten. Ook twijfelt men aan hun precisie en inzet. Men vergeet daarbij dat de postbezorgers hun post ook zelf sorteren en dus hun looproutes zelf indelen.

CreatieveStudent said...

Lastig vraagstuk inderdaad. Je hebt als postbezorger weinig contact met collega's. Dat is één van de redenen waarom het forum op www.postbezorgers.org zo leuk is. Ervaringen met collega's van alle postbedrijven uitwisselen.