Friday, January 11, 2008

Geen boeken voor busters

Onlangs probeerde een ‘union busting’-bedrijf uit Syracuse bij Union Communication Services (UCS) een exemplaar te bestellen van de Contract Campaign Manual. UCS nam contact op met de lokale vakbondskoepel en kwam erachter dat ‘dit niet het soort mensen is met wie we informatie delen’. Ze weigerden de bestelling.
De Contract Campaign Manual is ontwikkeld door de Service Employees International Union (SEIU) en wordt beschreven als een ‘opwindend, niet te missen hulpmiddel voor vakbondsbestuurders die de strijd aangaan voor een nieuwe CAO of voor de verlenging van een bestaande overeenkomst’.
UCS heeft nu maatregelen genomen om te voorkomen dat dit soort strategische informatie in de verkeerde handen valt. “Alleen vertegenwoordigers van een vakbond kunnen dit materiaal bestellen. Bestellingen van klanten met wie we nog geen relatie hebben moeten per post, per mail of als PDF vergezeld gaan van een visitekaartje of briefhoofd waaruit hun relatie met de vakbond blijkt”, aldus de website.
Bron: LabourStart nieuwsbrief

No comments: