Sunday, January 20, 2008

‘Die corporate campaigns vreten me op’

“Die corporate campaigns vreten me op”, aldus antivakbondsconsulent Michael Lotito. “Ze zijn alles omvattend; de voortdurende aanvallen op meerdere niveau’s vereisen dat je voortdurend op je hoede bent. De vakbond laat zich tegelijkertijd zien op zeventig procent van je vestigingen in 25 staten, met flyers waarin het bedrijf wordt aangevallen. Op hetzelfde moment voert hij in sommige staten processen vanwege overtredingen van het arbeidsrecht, vraagt hij aan de Office of Federal Contract Compliance Programs om een claim te onderzoeken dat je niet voldoet aan de vereisten op het gebied van werkgelegenheid voor achtergestelde groepen, en stuurt hij een kritische brief naar de investeerders”.
Lotito wordt geciteerd in een artikel over de stand van zaken binnen de Amerikaanse vakbeweging in HR Magazine, een blad dat ‘zich richt op managementtypes’, aldus de AFL-CIO. Volgens HR Magazine heeft de nieuwe nadruk op organising nog geen grote aantallen nieuwe leden opgeleverd. Wel zijn organisers vandaag de dag ‘slimmer, beter voorbereid en talkrijker’ dan in het verleden. Zo heeft de AFL-CIO alleen al in 2007 560 nieuwe organisers opgeleid.
Waar de personeelsmanagers werkelijk bezorgd over zijn is het vooruitzicht van een nieuwe president na de verkiezingen in november, die wellicht de Employee Free Choice Act (EFCA) invoert. Hierdoor zou het moeilijker worden voor bedrijven om het arbeidsrecht te schenden. “Momenteel doen veel werkgevers dingen om vakbonden buiten de deur te houden die ze nooit zouden durven als de EFCA van kracht was. Momenteel is er slechts een kleine boete, onder EFCA kan elke overtreding leiden tot een boete van 20.000 dollar”, aldus een andere adviseur op het gebied van arbeidsverhoudingen. Volgens een schatting zou het vakbondslidmaatschap in de particuliere sector kunnen verdubbelen na invoering van de EFCA.

No comments: