Tuesday, December 11, 2007

Working America en WageIndicator – sensibiliseringsvoorposten

Harvard Law School organiseerde een meeting met de top van vakcentrale AFL-CIO en Working America. Doel: scherp krijgen welke kant het op zou moeten met het jonge maar zeer succesvolle Working America. Harvard nodigde WageIndicator uit als voorbeeld van vernieuwing voor deze jonge club. Working America is een soort ‘sensibiliserings’-voorpost van de AFL-CIO. Het is een organisatie waar je goedkoop lid van kunt worden. Die je helpt met juridische issues. En die je vooral bewust maakt van de juiste politieke keuze op dit moment. Cao-onderhandelingen doet Working America niet. Maar veel Amerikanen vallen niet onder een cao en dan is juist zo'n club – met zijn juridische steun en politieke commitment - eigenlijk veel belangrijker. Zeker nu alle aandacht uit gaat naar een – hopelijk - politiek correcte en werknemersgezinde president. De club doet het goed. Ze bezoeken huis aan huis. Het is uniek en werkt! Een concept waar je niet veel van zult leren als je de jaren vijftig hebt meegemaakt, maar anders wel. Ze maken leden bij de vleet: twee miljoen in drie jaar tijd, tegen de grote broer AFL-CIO die er nu acht miljoen heeft. Nu zijn de WageIndicators websites in de twintig landen waar we actief zijn zelden uitgesproken politiek. Integendeel. WageIndicator legt de nadruk juist op werknemers 'sensibiliseren' voor loon- en arbeidsrecht issues vanuit de gedachte dat je eerst bewust moet zijn van je rechten en dan wordt 'samen scholen' in een vakbond een logische volgende stap. Eerst informatie dan strijd. De overeenkomst tussen Working America en het WageIndicator concept lijkt dan ook meer te zijn: een voorportaal en slim lokkertje naar de bond. Overdreven? Nee, kijk maar hoe de gezamenlijke vakbondsfederaties in Brazilië Meusalario (de Braziliaanse WageIndicator) inzetten om mensen zonder vakbond klaar te stomen voor lidmaatschap. Iets vergelijkbaars gebeurt in Nederland op MSN. Het spreekt voor zich dat Working America en de Amerikaanse Loonwijzer, daar Paywizard geheten, met elkaar gaan samenwerken. Als de verkiezingen gewonnen zijn, is het weer de beurt aan goede informatie in plaats van ronkende retoriek. [bijdrage van Paulien Osse]

No comments: