Friday, December 7, 2007

Stakingen vanwege hervormingen en reorganisaties

De afgelopen jaren vonden de meest opvallende stakingen in de EU plaats in delen van de publieke sector waar hervormingen plaatsvonden en bij bedrijven die aan het reorganiseren waren. Het aantal stakingen in de EU, Amerika en Japan was laag en neigde te dalen. Dit geldt vooral voor Japan, waar het aantal stakingen daalde van 173 in 2004 tot 129 in 2005.
Deze bevindingen staan in een publicatie van de European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EIRO).
In de meeste landen hebben vakbonden te maken met een dalende organisatiegraad en met moeilijkheden bij het organiseren van een steeds diverse beroepsbevolking. Vakbonden in Amerika reageren door meer nadruk te leggen op vakbondswerk aan de basis en op coalities met maatschappelijke organisaties. Nieuwe initiatieven in de EU richten zich vaker op het aanbieden van nieuwe diensten en bescherming voor specifieke groepen.
Belangrijke fusies van vakbonden vonden plaats in Zweden, Denemarken, Roemenië, Slovenië, Oostenrijk en Groot Brittannië. In Amerika verliet in 2005 een aantal bonden de vakcentrale AFL-CIO om de Change to Win-coalitie op te richten.
EIRO. Afbeelding: Indymedia.be. Met dank aan Erik Pentenga

1 comment:

lijiale said...
This comment has been removed by a blog administrator.