Saturday, December 22, 2007

‘Laat immigratiedebat niet over aan politici’

“Voorbij zijn de hoopvolle dagen van twee jaar geleden toen miljoenen de straat opgingen om een hervorming van het immigratiebeleid en een generaal pardon te eisen”, stelt Global Labor Strategies (GLS). Vandaag de dag vreest een meerderheid van de Latino’s in Amerika dat zijzelf, een familielid of een goede vriend het land uitgezet zou kunnen worden.
Nu de verkiezingen eraan komen en de Republikeinen wanhopig beginnen te worden zouden zij wel eens hun toevlucht kunnen nemen tot anti-immigratieretoriek in een poging om stemmen te trekken. Het onderwerp is te belangrijk om aan de politici over te laten, aldus GLS. De vakbeweging en maatschappelijke organisaties moeten een eigen visie op het onderwerp ontwikkelen.
Veel bonden hebben hun kaarten gezet op het organiseren van sectoren waarin veel migranten werken. Tegelijk hebben sommige autochtone vakbondsleden vijandige gevoelens ten opzichte van immigranten en proberen sommige organisers het onderwerp maar helemaal te vermijden in gesprekken met de leden. “De vakbeweging riskeert nu in een situatie terecht te komen waarin een deel van de leden eist dat een ander deel van de leden het land uit wordt gezet”.
GLS suggereert om een debat te voeren aan de hand van de volgende vijf principes:
  • Bescherm de meest kwetsbaren. Invallen bij werkgevers om ongedocumenteerde werknemers het land uit te zetten zullen deze werknemers alleen maar verder ondergronds dwingen, “waar ze nog gemakkelijker uitgebuit kunnen worden, met negatieve gevolgen voor alle werknemers”.
  • Verbreed de beweging: start een voorlichtingscampagne om niet-migranten te betrekken.
  • Ontwikkel niet-repressieve regelgeving: het afsluiten van de grenzen zou een massale inbreuk op de burgerrechten vereisen en leiden tot nog meer doden bij de grens.
  • Start een internationale discussie: “Er moeten banen en sociale programma’s worden gecreëerd in landen van herkomst, zodat mensen hun eigen gemeenschappen niet hoeven te verlaten”.
  • Zoek naar compromissen waar iedereen beter van wordt.
GLS. Zie ook het PICUM-rapport ‘Ten Ways to Protect Undocumented Migrant Workers’ (klik publications, en vervolgens Ten Ways...). Foto: Indymedia.

No comments: