Monday, November 19, 2007

‘Werk lokaal, maar vermijd samenwerkingsverbanden’

Vakbonden moeten zich bezighouden met lokale beleidsbeïnvloeding. Ze moeten echter oppassen met lokale samenwerkingsverbanden (‘partnerships’) met de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, want zulke samenwerkingsverbanden zijn vaak ondemocratisch. Confronterende strategieën zijn een betere keus, aldus Jonathan Davies, die onderzoek doet naar lokale samenwerkingsverbanden.“Ik ben ervan overtuigd dat het erg belangrijk is dat vakbonden betrokken zijn bij de lokale beleidsontwikkeling. Maar in Groot Brittannië is de vakbeweging op lokaal niveau vrijwel geheel afwezig, vooral in de samenwerkingsverbanden waar ik onderzoek naar doe. Dit is een erfenis van de nederlagen die links heeft geleden in de jaren tachtig en negentig, die in Groot Brittannië denk ik nog ernstiger waren dan elders in Europa. De beweging heeft zich nog niet helemaal hersteld, al zijn er bemoedigende signalen”, aldus Davies.Voorbeelden van zulke bemoedigende ontwikkelingen zijn de acties tegen de privatisering van gemeentewoningen, waar vakbond Amicus bij betrokken was, en de betrokkenheid van vakbond T&G bij de succesvolle ‘living wage’-campagne in Londen (Amicus en T&G zijn inmiddels gefuseerd tot Unite). Zulke confronterende strategieën verkleinen niet alleen het risico dat je wordt ingekapseld door de overheid, aldus Davies, maar ze zijn ook democratischer. Bovendien bieden ze veel meer kansen voor het empoweren van zwakke groepen dan gedepolitiseerde samenwerkingsverbanden.
Jonathan Davies. Zie ook: Defend Council Housing, Living Wage-campagne. Foto: London Citizens

No comments: