Tuesday, November 6, 2007

Vrouwen organiseren vrouwen

De Amerikaanse postvakbond APWU heeft meer dan zevenduizend nieuwe leden ingeschreven tijdens een door vrouwen opgezette organising campagne, waarin aandacht wordt besteed aan de balans tussen werk en privé en aan loonverschillen. Hoewel de campagne specifiek op vrouwen gericht is, zijn er ook veel mannen onder de nieuwe leden.
“De APWU-campagne richt zich op de speciale behoeften van vrouwen die bij de post werken”, aldus regionale coördinator Liz Powell. “Vrouwen spelen een belangrijke rol in de APWU. Door zich sterk te maken voor vrouwen verbeteren ze de positie van alle postmedewerkers. We willen dat vrouwen vrouwelijke niet-leden benaderen, ‘vrouw tot vrouw’, en ze vragen om lid te worden”.
Alle vrouwen die geen lid waren kregen een brief. Daarnaast werden op postkantoren tafels neergezet om met vrouwelijke werknemers te praten. Daarbij werd benadrukt dat “de instrumenten die vrouwen en mannen helpen om het hoofd boven water te houden allemaal door de vakbond zijn verzorgd: verlof om familie- en medische redenen, het recht om te solliciteren op functies die beter zijn te combineren met de hectische dagindeling van vrouwen, de mogelijkheid om ziekteverlof op te nemen om voor een familielid te zorgen, werkzekerheid en salarissen waarmee je een gezin kan onderhouden”.
APWU, AFL-CIO

No comments: