Sunday, November 18, 2007

‘Labor on Wheels’ informeert huishoudelijk werkers over rechten

Op het initiatief van Domestic Workers United (DWU), een lokale belangenorganisatie, neemt de staat New York wellicht een wet aan die huishoudelijk werkers recht geeft op tenminste $14 per uur, een ziektekostenverzekering, doorbetaling bij ziekte, betaalde vakantiedagen, overwerkvergoedingen en een ontslagvergoeding.
Ai-Jen Poo van de DWU zegt echter dat het aannemen van een wet nog maar het begin is, “want het is zo moeilijk om te zorgen dat wetten worden nageleefd bij mensen thuis”.
Patricia Smith van de staat New York steunt het wetsvoorstel maar onderschrijft dat handhaving van wezenlijk belang is. De afdeling voor arbeidszaken heeft een ‘Labor on Wheels’-busje waarmee buurten worden bezocht waar veel migranten wonen, om ze te informeren over arbeidsrechten. Medewerkers spreken Spaans, Chinees en Koreaans en hebben folders in tien talen.
Bron: City Limits

No comments: