Friday, October 19, 2007

‘Werknemers hebben genoeg macht’

De juridische positie van Nederlandse werknemers is in sommige opzichten sterker dan die van werknemers in andere Europese landen. Dat is tenminste de mening van Peter Paul de Vries, directeur van de VEB, een lobbyorganisatie van aandeelhouders.
De overheid heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) gevraagd om een advies over ‘evenwichtig ondernemingsbestuur’. Ze wil weten of de positie van werknemers versterkt moet worden gezien de groeiende rol van private equity en hedgefunds. De overname van ABN Amro heeft de belangstelling voor dit onderwerp vergroot. Volgens critici zijn bij die overname de belangen van werknemers ondergesneeuwd door die van aandeelhouders.
De Vries, die als adviseur optreedt voor de SER-commissie die het advies over ondernemingsbestuur voorbereidt, zegt dat de juridische positie van werknemers al sterk genoeg is. Met name het enquêterecht van ondernemingsraden zou uniek zijn in Europa.
Of De Vries de commissie zal overtuigen is de vraag: hij noemt zichzelf een ‘excuus-Truus’ die ‘geen enkele invloed op de discussie’ heeft. Hij stelt dat hij te horen kreeg dat een vergadering niet doorging, om er later achter te komen dat de vergadering zonder hem had plaatsgevonden.

No comments: