Monday, October 8, 2007

Werkgever betaalt lidmaatschap vakbond

Reïntegratiebedrijf Entree gaat het lidmaatschap van FNV Bondgenoten betalen voor alle 1.200 werknemers, allen voormalige bijstandsontvangers. Directeur Eric Rooze schat dat de overeenkomst hem ‘tienduizenden euro’s’ kost.
“Nog nooit in de geschiedenis van de vakbeweging heeft een werkgever structureel het vakbondslidmaatschap voor zijn personeel vergoed, zeker niet op deze schaal”, zei regiobestuurder Gea Lotterman van FNV Bondgenoten tegen het Dagblad van het Noorden.
“Dit is een categorie werknemers waar wij als vakbond normaal niet zo’n zicht op hebben. Dankzij de samenwerking met Entree krijgen we een scherper beeld van hun situatie: hoe gaan werkgevers met ze om als het reïntegratietraject eenmaal is afgelopen, krijgen ze dan een vast contract en zo ja, onder wat voor voorwaarden”.
Eric Rooze van Entree ziet de overeenkomst als een vorm van dienstverlening aan zijn werknemers / cliënten. “Onze cliënten vormen een vrij kwetsbare groep. Ze hebben jaren niet gewerkt. Dan is deze categorie werknemers niet zo mondig en weerbaar als de gemiddelde werknemer”.
Als onderdeel van de overeenkomst krijgen de werknemers recht op volledige juridische bijstand van de bond. Gewoonlijk moeten mensen al een jaar lang lid zijn om van alle diensten gebruik te kunnen maken.
Entree werknemers die een voorkeur hebben voor een christelijke bond kunnen zich op dezelfde voorwaarden aansluiten bij een CNV-bond.

Bron: Dagblad van het Noorden, Volkskrant

CORRECTIE. In de media is ten onrechte gemeld dat Entreemedewerkers direct recht krijgen op volledige juridische bijstand. Ze krijgen een jaar gratis lidmaatschap en na afloop van dat jaar hebben ze recht op volledige bijstand.

No comments: