Monday, October 29, 2007

Website informeert Poolse werknemers over rechten

De Britse vakcentrale TUC heeft een nieuwe website opgezet om Poolse werknemers te informeren over zaken als het minimumloon, werktijden, vakantiedagen, uitbetaling bij ziekte, huisvesting en gezondheid. De website is opgezet in samenwerking met de sociaal raadslieden en de Poolse vakbond Solidarnosc.
Er zijn meer dan 200.000 Poolse werknemers in Groot-Brittannië. Volgens TUC General Secretary Brendan Barber “buiten sommige malafide werkgevers deze nieuwe, kwetsbare werknemers uit, en maken ze misbruik van hun gebrekkige kennis van de Britse arbeidscultuur en taalproblemen”.
De TUC heeft ook een Commissie Kwetsbare Arbeid opgezet om onderzoek te doen naar uitbuiting op de werkvloer.

No comments: