Tuesday, October 16, 2007

‘We proberen ook een beetje lol te hebben’

Schoonmakers willen respect en een fatsoenlijk salaris en zonodig zijn ze van plan om directe actie te voeren om het te krijgen. Gisteravond vroegen ze om steun van maatschappelijke organisaties op een bijeenkomst in Broeinest.
Vier schoonmakers die actief zijn in de campagne legden uit dat ze met respect behandeld willen worden. In plaats daarvan worden hun roosters op het laatste moment veranderd, worden buitenlandse schoonmakers gediscrimineerd en krijgen ze niet het correcte loon. Als schoonmakers zich ziekmelden worden ze onder druk gezet om toch te komen werken en moeten hun collega’s het extra werk doen.
Schoonmakers die klagen worden met ontslag gedreigd. Initiatieven om zich te organiseren worden gedwarsboomd, bijvoorbeeld door een bedrijfsuitje te organiseren op de dag waarop de vakbond een bijeenkomst heeft gepland.
Om de positie van schoonmakers te verbeteren heeft FNV Bondgenoten een campagne gelanceerd. De afgelopen maanden heeft de vakbond werknemerscomités opgezet op Schiphol en in Den Haag, Utrecht en Maastricht. Als volgende stap vragen de schoonmakers nu om steun van maatschappelijke organisaties.
Het plan is om het eerst vriendelijk te vragen. Als dat geen resultaat oplevert wordt de campagne geëscaleerd. Het doel is serieus, maar “we proberen ook een beetje lol te hebben”, legde organiser Valery Alzaga uit.
Alzaga is in Nederland gedetacheerd door de Amerikaanse vakbond SEIU, die een internationaal netwerk opzet van campagnes in de dienstensector. De bond werkt samen met vakbonden in landen als Groot-Brittannië, Australië, Zuid Afrika, Polen, China, India en Duitsland.
Stuur een e-mail voor informatie over mogelijkheden om de campagne te steunen

2 comments:

ronald said...

Maandag werd aangekondigd dat zaterdag 20 okt in Utrecht een lokale bijeenkomst is. Is er al een plaats en een tijd bekend?

Dirkk said...

Ha Ronald,
Er is zaterdag een bijeenomst in Den Haag: Zaterdag 20 oktober, 13.00 uur, Buurthuis Boerenplein, Mandelaplein 1, Den Haag Met tram 11 of 12 van Hollands Spoor of lijn 6 vanaf Centraal Station naar Haagse Markt, hoek Hobbemastraat. Loop vandaar de Kempstraat in en bij de Fischerstraat naar links. Doorlopen tot Mandelaplein. Het buurthuis is direct aan de rechterkant.
Voor meer info: http://www.globalinfo.nl/content/view/1348/30/