Wednesday, October 31, 2007

VS: ‘Organising moet miljoenen leden opleveren’

Twee jaar geleden scheidde een groep vakbonden zich af van de Amerikaanse vakcentrale AFL-CIO, met de belofte om flink te investeren in organising. Tot nog toe zijn de resultaten bescheiden, maar de verwachtingen voor de toekomst zijn hoog, aldus David Moberg.
“Het heeft de vakbeweging niet geschaad, maar het is ook niet goed geweest”, zo kijkt professor Kate Bronfenbrenner terug op de afscheiding. Critici zeggen dat de nieuwe Change to Win vakcentrale een meer centralistische besluitvorming heeft ingevoerd en ‘op de All China Federation of Trade Unions begint te lijken’.
Maar anderen zeggen dat Change to Win-vakbonden een strategie hebben om grote aantallen werknemers te organiseren in de groeiende dienstverlenende beroepen. “Wil deze strategie werken, dan zijn daarvoor intens onderzoek en meer organisers nodig, maar ook intensiever gebruik van politieke invloed, de macht van de pensioenfondsen, mondiale vakbondssamenwerking en openbare campagnes tegen grote bedrijven”, aldus Moberg.
Eén van de bonden die lijkt te hebben geprofiteerd van de nieuwe situatie is de International Brotherhood of Teamsters. Met hulp van de lokale denktank LAANE vormde deze bond een coalitie met milieuorganisaties en bewonersorganisaties en organiseerde hij 60.000 vrachtwagenchauffeurs (foto). En met de hulp van het internationale netwerk van de SEIU organiseerde de bond duizenden chauffeurs van schoolbussen.
Vakbonden hopen dat er na de verkiezingen van volgend jaar een meer vakbondsvriendelijke regering komt die nieuwe wetten aan zal nemen waardoor vakbonden zullen groeien met 1,5 miljoen leden per jaar.
Change to Win is zelf een kleine organisatie, met ongeveer 35 werknemers en een budget van 16 miljoen dollar, waarvan het grootste deel naar het Strategic Organizing Center gaat. Aangesloten bonden lenen soms medewerkers uit aan de organisatie.
“Change to Win functioneert niet zozeer als een traditionele gecentraliseerde organisatie, maar ziet zichzelf als een coalitie die besluitvorming en veel werk, waaronder beleidsonderzoek en lobbywerk, overlaat aan de aangesloten bonden”.

No comments: