Sunday, October 28, 2007

Onderzoek naar het zwembad van de CEO

Om hun strategische campagnes te onderbouwen doen vakbonden steeds vaker onderzoek naar bedrijven en hun belangrijkste spelers. Van de onderzoekers van de Justice for Janitors-campagne werd gezegd dat de Harvard Business Review een van hun belangrijkste informatiebronnen vormde.
Vandaag de dag biedt internet nieuwe mogelijkheden om informatie te verzamelen. Bedrijfskundigen gebruiken online gegevensbestanden om na te gaan hoe groot de huizen van CEO’s zijn. Met luchtfoto’s die op internet beschikbaar zijn brengen ze bovendien zwembaden, tennisbanen, boothuizen en andere bezittingen in beeld. “Op één zo’n foto, die van het huis van topman Leslie Wexner van Limited Brands, was duidelijk een paardendrafbaan te zien”, aldus een artikel in de Wall Street Journal.
Het onderzoek is uiteraard niet uitgevoerd om vakbonden te helpen. Het is een reactie op de bewering van CEO’s dat ze een ruimhartige beloning verdienen omdat ze van doorslaggevend belang zijn voor het succes van een bedrijf. “Als hun prestaties zo belangrijk zijn, zeggen de onderzoekers, dan zouden investeerders geïnteresseerd moeten zijn in alles wat erop van invloed kan zijn”.
Onderzoekers ontdekten dat prestaties op de beurs achteruitgaan nadat een CEO een extreem groot of kostbaar huis heeft gekocht of gebouwd; dat narcistische managers - degenen die met grote foto’s in het jaarverslag staan - meer risico’s nemen; en dat de winst met gemiddeld 21% daalt nadat een kind van een CEO is overleden. Er is gesuggereerd om ook onderzoek te doen naar het effect van ‘trophy wives’ op de bedrijfsresultaten.
Hoewel CEO’s misschien niet blij zijn met de belangstelling die onderzoekers tonen voor hun privéleven, zouden ze ook kunnen aanvoeren dat de uitkomsten ondersteuning bieden aan hun bewering dat hun inzet van belang is voor de bedrijfsresultaten.
Artikel in WSJ door Mark Maremont (een Nederlandse vertaling verscheen gisteren in NRC Handelsblad). Artikel over het onderzoek naar huizen van CEO’s (pdf)

No comments: