Tuesday, October 16, 2007

'Jongeren aangetrokken door solidariteitscampagnes'

Internationale solidariteitscampagnes kunnen jongeren bij de vakbeweging betrekken. “Ze zijn erg geïnteresseerd om over internationale solidariteit te praten maar realiseren zich niet altijd dat vakbonden hier de kern van vormen”. Dit is de opvatting van Sandra Viktor, tot voor kort hoofd van de jongerenactiviteiten van de Zweedse blauwe boorden vakcentrale LO.
Met een organisatiegraad van 80% en met 30% van de LO-leden jonger van 35 jaar lijkt Viktor weinig reden tot zorg te hebben. Ze vertelt echter dat de organisatiegraad daalt omdat jongeren niet zo snel lid worden. “Jongeren zien de bonden als organisaties voor ouderen. Ze kunnen zich er niet mee identificeren omdat ze niet veel jonge leden zien”. Een deel van het probleem is dat weinig jonge leden actief zijn.
Ze denkt ook dat de Zweedse vakbeweging een beetje ingedut is, maar de huidige rechtse regering zou dit kunnen veranderen: “Deze regering is slecht voor het land en voor het sociale model dat de bonden willen: ze snijdt in werkloosheidsfondsen en in werknemersrechten. Steeds meer mensen willen strijden voor een beter Zweden. Misschien helpt dat ook wel om het aantal leden te vergroten”.
LO probeert studenten te interesseren voor de vakbond door ze te informeren over hun rechten als ze vakantiebaantjes hebben. Na de zomer worden bijeenkomsten georganiseerd om over hun ervaringen te praten. LO publiceert ook een studentenblad.
Bron: ITUC interview. Zie ook: LO-bonden verliezen leden

No comments: