Thursday, September 6, 2007

Maak migranten enthousiast voor vakbond

De FNV kan wat opsteken van succesvolle initiatieven in het buitenland, vertelt Mustapha Laboui.
De FNV publiceerde onlangs een boekje over vernieuwend vakbondswerk in het buitenland. Sommige vakbonden blijken aanstekelijke successen te hebben geboekt. Vaak gaat het om campagnes waarin migranten een belangrijke rol spelen. Kan Nederland hier iets van leren? Mustapha Laboui, projectleider etnische minderheden bij de FNV:
“Het is leuk om te zien hoe creatief men aan de slag gaat. Er gebeurt van alles. We kunnen de campagnes uit het buitenland natuurlijk niet één op één overnemen. Er moet altijd sprake zijn van maatwerk, het moet passen bij de lokale situatie. En je moet niet maar één weg bewandelen, je moet verschillende manieren uitproberen”.
“Maar we kunnen zeker ideeën opdoen bij onze buitenlandse collega’s. Een belangrijke les is dat het belangrijk is om naar de mensen toe te gaan. We moeten dat verder ontwikkelen. Investeren in het netwerk, mensen opzoeken in de sectoren, in de kantines, op festivals zoals Kwakoe in Amsterdam Zuidoost. Aan ze vragen: wat houdt je bezig? Hoe kan de vakbond je daarbij helpen?”
Vakbonden in het buitenland hebben successen geboekt door samen te werken met migrantenorganisaties. Herken je dat?
“Zeker, we hebben daar zelf ook goede ervaring mee opgedaan. We zijn bijvoorbeeld bezig met een serie voorlichtingsbijeenkomsten over werk en inkomen, die organiseren we samen met migrantenorganisaties. De eerste stap is gezet. We zijn nu zichtbaarder onder etnische minderheden. Er is veel enthousiasme, vooral bij jongeren”.
“We moeten niet alles zelf doen. Dus gaan we ook kaderleden van migrantenorganisaties enthousiast maken, deskundigheid geven, met een missie op pad helpen. Als we alles hier vanuit het hoofdkantoor zouden moeten doen, dan lukt het niet”.
Een belangrijk thema voor vakbonden in Europa is het organiseren van migranten uit de nieuwe lidstaten, zoals Polen. Speelt dat hier ook?
“Als ik zie hoe sommige bondsbestuurders hiermee bezig zijn, dan denk ik: dat is een goede zaak. In de jaren zestig, zeventig waren bonden bang dat migranten andere werknemers zouden verdringen. Die angst zie je nu ook. Maar tegelijk is er nu een besef dat je daar alleen maar iets aan kan doen door samen op te trekken”.
“We proberen nu om werknemers uit de nieuwe lidstaten bij de vakbeweging te betrekken. Het is een win-win situatie: zij hebben belang bij betere arbeidsvoorwaarden, wij hebben er belang bij dat ze lid worden”.

De publikatie ‘Innovative Trade Union Strategies’ is hierte vinden. Een eerdere versie van het rapport in het Nederlands staat hier.

No comments: