Thursday, September 6, 2007

Ierland: werving onder jonge professionals

Vijf Ierse bonden creëren een nieuwe organisatie die leden gaat werven onder jonge professionals.
De doelgroep bestaat uit “de jongere werknemer die wat beter thuis is in computers en technologie en die geen tijd heeft voor traditionele vakbondsactiviteiten, of die misschien geen goed beeld heeft van bonden”. Ook migranten horen tot de doelgroep.
Leden zullen diensten op maat aangeboden krijgen. Daarnaast komt er een programma gericht op studenten die op het punt staan om hun opleiding af te ronden. Het is de bedoeling om deze studenten bij de vakbeweging te betrekken en om te zorgen dat ze lid worden als ze de arbeidsmarkt betreden.
De vijf deelnemende bonden investeren elk 250.000 euro in het nieuwe programma.
De nieuwe voorzitter van de vakcentrale ICTU heeft in 2005 de discussie over ledenwerving op scherp gezet met zijn suggestie dat geld uit de stakingskassen in wervingscampagnes gestoken zou moeten worden. Dankzij de grote banengroei hebben Ierse bonden nog steeds een groeiend aantal leden, maar de organisatiegraad neemt duidelijk af.

No comments: