Thursday, September 27, 2007

IBM-personeel protesteert in Second Life

Vandaag lanceert IBM-personeel een protest in het virtuele Second Life. Vakbondsleden en sympathisanten organiseren een picket bij de ‘virtuele eilanden’ die IBM gebruikt om het bedrijf te promoten en nieuwe banden aan te knopen met klanten.
“Dit is de eerste keer dat een vakbond actievoert in de virtuele wereld”, zei Algemeen Secretaris Philip Jennings van de internationale vakbond UNI. “Waar bedrijven ook hun toevlucht zoeken, we zullen ze achtervolgen als ze zich slecht gedragen. Het opent nieuwe mogelijkheden om in de toekomst druk uit te oefenen in arbeidsconflicten en het zorgt dat jonge leden, die goed met computers overweg kunnen, actiever betrokken raken bij de vakbond”.
De virtuele campagne heeft internationale steun opgeleverd voor de Italiaanse werknemers. Hoofd Internationale Relaties van de Britse vakcentrale TUC Owen Tudor reageerde: “Telkens als slechte werkgevers hun aanpak veranderen vinden vakbonden zichzelf opnieuw uit. De virtuele klanten van IBM zullen deze week voor het eerst in aanraking komen met cyber-vakbondsleden en bedrijven die hun personeel slecht behandelen kunnen meer en meer innovatieve protesten verwachten”.

Campagne

No comments: