Thursday, September 6, 2007

Het gaat goed met de vakbeweging

Alle doemverhalen over de vakbeweging zijn onterecht.
Media vergelijken altijd de huidige ledentallen met die van 1980, waardoor een negatief beeld ontstaat. Maar als je naar de ontwikkeling sinds 2000 kijkt, is het beeld juist positief, stelt althans de website New Unionism.
Als het alleen om ledentallen ging, had de vakbeweging allang gewonnen, aldus de site. Een kleine domper is natuurlijk dat een lichte stijging van het aantal leden vaak samengaat met een daling van de organisatiegraad, omdat het aantal banen sneller stijgt.

New Unionism

No comments: