Thursday, September 6, 2007

Bang voor de baas

In de schoonmaak en de horeca durven werknemers niet te laten merken dat ze contact hebben met de vakbond.
Dat bleek tijdens een seminar van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie op 4 juli jongstleden.
Eddy Stam van FNV Bondgenoten vertelde over zijn inspanningen om ‘organising’ toe te passen in de schoonmaaksector. Het gaat om assertieve vakbondscampagnes, waarbij ‘empowerment’ van werknemers centraal staat.
Aan de wieg van de aanpak staat de beroemde Justice for Janitors campagne van de Amerikaanse dienstenbond SEIU. Stam ging naar Amerika om de aanpak in de praktijk te leren kennen.
Ook in Nederland blijkt organising te werken. Zo wist men bij de TU Delft 90 schoonmakers te traceren, waarvan er inmiddels 75 lid zijn. “Ergens in het proces proberen we de laatste er ook nog bij te slepen”, aldus Stam.
Hij legde uit dat het niet zo constructief is om niet-leden profiteurs te noemen. “Als je iemand een profiteur noemt dan gaat die echt niet zich inschrijven als lid”.
De loonkosten van schoonmakers vormen maar een klein bedrag voor de opdrachtgevers en een redelijke salarisverhoging zouden ze best kunnen betalen. “Geluk is voor weinig geld te koop in die markt”, aldus Stam.
Toch zorgt de onderlinge concurrentie ervoor dat schoonmaakbedrijven alles doen om hun kosten zo laag mogelijk te houden. Zo krijgen de schoonmakers van Asito maar één t-shirt per jaar, als dat stuk is moeten ze tien euro betalen.
Bea van den Bosch organiseerde voor de FNV Horecabond een campagne die werd opgezet uit protest tegen een slechte CAO die buiten de grote bonden om was afgesloten.
Eerder werkte ze voor FNV Bouw. “Daar waren we gewend om zeven weken te staken voor een CAO”. Deze aanpak zou in de horeca niet werken: veel werknemers durven niet eens te laten merken dat ze contact hebben met de vakbond. Flyers werden daarom bewust op klein formaat gedrukt, zodat werknemers ze snel konden wegstoppen.
De strategie van de FNV Horecabond was gericht op een combinatie van publieksacties en gezamenlijke conferenties met werkgevers en werknemers. Om de discussie op gang te brengen werden vrij hilarische maar tegelijk ook wel beklemmende filmpjes gemaakt over waar het personeel zoal tegenaan loopt.
Ook werden aan restaurantbezoekers kaarten uitgedeeld met de mededeling ‘u bevindt zich in een bedrijf met een onfatsoenlijke CAO’. De eigenaar belde de politie, die de activisten het restaurant uitzette en bekeurde.

Een uitgebreider verslag verschijnt nog op de website van het NCSI

No comments: