Monday, October 20, 2014

Hoe zorg je voor ledengroei? Vraag het de vakbond!

Vakbonden worden vaak geassocieerd met ledenverlies, maar niet het Duitse IG Metall. De christendemocratische CDU, die sinds het begin van het decennium ongeveer 10% ledenverlies heeft geleden, heeft Christian Kühbauch van IG Metall uitgenodigd om uit te komen leggen hoe ze ledenverlies wisten om te zetten in ledengroei.

Sunday, October 12, 2014

Vakbonden en private equity

Private-equitybedrijven gebruiken geleend geld om bedrijven op te kopen; ze reorganiseren ze en proberen ze vervolgens met winst te verkopen. De werkwijze kan nogal verschillen, maar door de bank genomen zijn de gevolgen voor werknemers negatief (en ook voor andere belanghebbenden, zoals belastingbetalers). Private-equitybedrijven investeren vaak in gezonde bedrijven met werkgelegenheidsgroei en fatsoenlijke lonen. Soms helpen ze deze bedrijven verder te groeien, maar vaak schrappen ze banen en dwingen ze concessies af op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

In een nieuw boek leggen Eileen Appelbaum en Rosemary Batt uit hoe private equity werkt. Private-equitybedrijven richten investeringsfondsen op, ze werven geld onder pensioenfondsen en rijke individuen en ze gebruiken dat geld in combinatie met enorme bankleningen om portfoliobedrijven op te kopen. Soms vervangen ze (een deel van) het management en ze zorgen ervoor dat het management sterke incentives heeft om de belangen van de nieuwe eigenaren te dienen. Vaak schrijft het nieuwe management een eerste 100-dagenplan om het bedrijf te reorganiseren, de schulden te beheren en targets te halen. Na 3-5 jaar, of soms langer, vindt een exit plaats. Het portfoliobedrijf wordt bijvoorbeeld verkocht of naar de beurs gebracht.

Appelbaum en Batt bespreken niet alleen de werkwijze van private-equitybedrijven maar ze analyseren ook hoe werknemers en hun vakbonden hier op reageren. Vaak proberen vakbonden om via onderhandelingen de schade (banenverlies en slechtere arbeidsvoorwaarden) te beperken. Hun onderhandelingspositie is wat sterker als het gaat om gespecialiseerde werknemers die moeilijk te vervangen zijn.

Er zijn ook voorbeelden van vakbonden die hebben gekozen voor een meer offensieve aanpak. Een voorbeeld is Ormet Aluminium, waar de CEO fel antivakbond was. Het bedrijf werd in 2004 overgenomen door een private-equitybedrijf. Staalarbeidersbond USWA ging niet akkoord met de concessies die het bedrijf eiste, waarop het bedrijf besloot de CAO op te zeggen. 1300 werknemers legden het werk neer; ze wisten steun te verwerven van pensioenfondsen die geld in het private-equityfonds hadden zitten; in het hele land werden acties gehouden en road warrior teams doken op bij bijeenkomsten van de bazen van de aluminiumfabriek en van het private-equitybedrijf. Uiteindelijk moest de CEO het veld ruimen en werd er in 2006 een nieuwe CAO getekend.

Appelbaum en Batt gaan ook in op de rol van pensioenfondsen die investeren in private equity. Ze suggereren dat de beheerders van deze pensioenfondsen zich een aantal vragen zouden moeten stellen, bijvoorbeeld:

  • Beheerders van pensioenfondsen zijn gehouden om in het belang van huidige en toekomstige pensioengerechtigden te handelen. Kunnen ze dat wel waarmaken gezien het gebrek aan transparantie in de private-equitysector?
  • Zijn investeringen in private equity wel echt zo winstgevend, in vergelijking met andere investeringen met vergelijkbare risicoprofielen?
  • En hoe zit het met de ongelijke verhouding tussen de investeerders en het private-equitybedrijf (dat veel geld verdient, weinig risico loopt, en er belang bij kan hebben om beslissingen te nemen die niet in het belang van de investeerder zijn)?

Eileen Appelbaum en Rosemary Batt (2014), Private Equity at Work: When Wall Street Manages Main Street. Russel Sage Foundation.

Monday, October 6, 2014

Google gaat beveiligers inbesteden

Google gaat meer dan 200 beveiligers zelf in dienst nemen. De beveiligers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als het overige Googlepersoneel, waaronder een ziektekostenverzekering. Momenteel maakt Google nog gebruik van een beveiligingsbedrijf.

De beslissing komt nadat vakbond SEIU meerdere malen actie heeft gevoerd om te zorgen dat Google verantwoordelijkheid neemt voor de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsrechten van de beveiligers die in hun kantoren werken. Deze zomer verscheen een rapport waaruit blijkt dat beveiligers $14 per uur verdienen, tegen een modaal loon van $63 per uur voor de softwareontwikkelaars.

Google stelt dat de protesten geen invloed hebben gehad op zijn beslissing om de beveiliging in te besteden. De Wall Street Journal stelt dat de beslissing van Google weer van invloed zou kunnen zijn op bedrijven als Facebook en Apple. Apple maakt momenteel gebruik van hetzelfde beveiligingsbedrijf als Google en zag zich geconfronteerd met een protest bij de Apple Store in San Francisco in augustus, waarbij 12 mensen gearresteerd werden. Techbedrijven in Sillicon Valley liggen steeds meer onder vuur vanwege de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden van uitbesteed personeel.

Sunday, October 5, 2014

Verzet tegen verdringing betaald werk door tewerkstelling

De Britse ‘Boycott Workfare’-campagne heeft een email naar buiten gebracht waarin ‘onbetaalde werknemers’ worden aangeboden. Werklozen kunnen gratis worden ingezet voor diverse functies waaronder docent Engels en receptionist. “Als je een betaalde baan hebt dan zou die lijst met potentiële banen je zorgen moeten baren: momenteel zijn dat betaalde banen.”

Boycott Workfare wijst erop dat verzet tegen dit soort verdringing van betaalde arbeid succes kan hebben. Als gevolg van acties hebben diverse werkgevers zich inmiddels teruggetrokken uit tewerkstellingsprojecten. Maandag start een nationale actieweek tegen tewerkstelling in Groot-Brittannië en daarbuiten. Ook in Amsterdam.

VS: Coalities van buschauffeurs en passagiers

Overal in de VS duiken belangenorganisaties op en vaak noemen ze zich ‘bond van buspassagiers’, schrijft Labor Notes. Organizers springen op de bus om met passagiers over de dienstverlening te praten. Steeds vaker vormen ze coalities met buschauffeurs om te strijden tegen bezuinigingen die leiden tot lagere frequenties of zelfs het opheffen van buslijnen. Soms proberen de ov-bedrijven chauffeurs en passagiers tegen elkaar uit te spelen, bijvoorbeeld door de prijzen te verhogen en de schuld te geven aan de cao die met de vakbond is gesloten.

Saturday, September 20, 2014

Wethouder: Ook bij tewerkstelling recht op collectieve actie

Werklozen die zonder arbeidscontract te werk worden gesteld vallen net als alle andere werkenden onder fundamentele arbeidsrechten zoals het recht op collectieve actie. Die uitspraak deed de Amsterdamse wethouder Arjan Vliegenthart in antwoord op een vraag van raadslid Maureen van der Pligt.

Aanleiding zijn berichten over intimidatie van deelnemers aan een tewerkstellingsproject die mee wilden doen aan een protest tegen onbetaald werk.

In een commentaar schrijft de organisatie Doorbraak:

In principe behoort tot het recht op collectieve actie voor arbeiders ook het recht om het werk neer te leggen. Tot nu toe echter worden bijstandsgerechtigden gestraft met korting op of stopzetting van hun uitkering, als ze weigeren om dwangarbeid te verrichten. Die straf staat uiteraard op gespannen voet met het recht om te staken. Historisch gezien heeft staken altijd een van de machtigste actiewapens van de arbeidersbeweging gevormd. Ook dwangarbeiders zouden daarmee hun eisen volop kracht kunnen bijzetten.

Overigens heeft het Amsterdamse stadsbestuur aangekondigd dat er een einde wordt gemaakt aan de verplichting voor werklozen om te werken voor minder dan het minimumloon.

Actualiteitencollege: Wie heeft er belang bij de vrijhandelsverdragen?

Momenteel worden er geheime onderhandelingen gevoerd over nieuwe vrijhandelsverdragen. Deze verdragen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor werknemers, maar weinig mensen zijn zich daarvan bewust. Daarom organiseert Abvakabo FNV op dinsdag 30 oktober een actualiteitencollege over de volgende vragen:

  • Wie heeft er belang bij het TTIP en het TISA verdrag?
  • Wat zijn de gevolgen voor werknemers als dit akkoord doorgaat?
  • Wat vinden wij als FNV van dit verdrag?
  • Wat kunnen we als FNV doen?

De volgende sprekers zullen een toelichting komen geven:

  • Jan Pronk (emeritus hoogleraar bij International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam).
  • Anne-Marie Mineur (lid van het Europees Parlement voor de SP en ook lid van INTA de commissie Internationale Handel).
  • Roeline Knottnerus (werkt bij SOMO een onafhankelijke not-for-profit onderzoeks- en netwerkorganisatie gericht op duurzame ontwikkeling).

De bijeenkomst vindt plaats op 30 oktober vanaf 19.00 uur in Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht. Opgeven kan hier. Achtergrondinformatie over de vrijhandelsverdragen is te vinden op de website van de FNV.