Tuesday, November 24, 2015

FNV: Doe zondag mee aan de Klimaatparade


De FNV roept op om massaal mee te doen aan de klimaatparade. Want wij maken ons wereldwijd hard voor miljoenen nieuwe groene banen met zekerheid, respect en een fatsoenlijk inkomen. Echte banen, dus!

 In de video hierboven legt Patrick van Klink (Ledenparlementslid Industrie, medeoprichter van de werkgroep Klimaat & Milieu) uit waarom het klimaat een onderwerp is waar de vakbeweging zich druk over moet maken (zie ook de video’s met Marjan Minnesma van Urgenda en Els Bos van de FNV).

 De klimaatparade start zondag om 12.00 uur op het Museumplein in Amsterdam.

Wednesday, September 16, 2015

‘Trotse vakbondsman’ leidt Labourpartij

Afgelopen zaterdag heeft de Britse Labourpartij met een overweldigende meerderheid Jeremy Corbyn gekozen als nieuwe partijleider. In een van zijn eerste publieke optredens in zijn nieuwe rol gaf Corbyn een toespraak op het congres van vakbondskoepel TUC, waarin hij zichzelf omschreef als een ‘trotse vakbondsman’ en zei: “Ik ben een actief vakbondslid en dat zal ik altijd blijven. Dat zit in mijn genen.”

Ondertussen suggereert de Guardian dat Corbyn’s opvattingen een cruciale rol kunnen gaan spelen in het aangekondigde referendum over de vraag of Groot-Brittannië lid moet blijven van de EU. De Conservatieve premier David Cameron onderhandelt met de EU over nieuwe afspraken en “de premier staat onder druk van het bedrijfsleven om aanpassingen van werknemersrechten op te nemen in zijn onderhandelingspakket” (dit zou goed aansluiten bij zijn bredere anti-vakbondsbeleid).

De TUC heeft aangekondigd dat steun voor het EU-lidmaatschap niet langer vanzelfsprekend is als dit betekent dat sociale rechten en werknemersrechten worden uitgehold. Voorzitter Frances O’Grady tegenover de FT: “Zij die verwachten dat de vakbeweging campagne gaat voeren voor Europa zouden heel goed na moeten denken of ze redelijkerwijs dat verzoek kunnen doen als ze vervolgens via de achterdeur onze rechten aanvallen.”

Volgens de Guardian zijn er in het pro-Europese kamp ‘grote zorgen’ over de ‘groeiende Eurosceptische stemming’. Corbyn heeft nog geen standpunt ingenomen maar heeft gezegd dat Cameron geen ‘blanco cheque’ moet krijgen voor zijn onderhandelingen met de EU.
Hieronder enkele citaten uit de toespraak die Corbyn heeft gehouden op het congres van de TUC.

Internationale solidariteit
“We moeten onze solidariteit tonen met vakbondsleden over de hele wereld die precies dezelfde zaken opeisen die wij voor onszelf bereikt hebben en die wij proberen te verdedigen. De vakbeweging is een wereldwijde beweging, niet slechts een nationale beweging en we zouden ons er nooit voor moeten schamen om dat te zeggen.”

Democratisering
Doelend op de mensen die deelnamen aan zijn eigen verkiezing: “Maar al die mensen die zijn opgestaan om deel te nemen aan dit proces zijn opgestaan, zeker, omdat ze geïnteresseerd waren, zeker, omdat ze hoopvol waren, maar zeker ook omdat ze deel willen nemen aan een democratisch proces waarin we samen het beleid maken. … Ik wil dat iedereen zijn of haar opvattingen naar voren brengt, elke vakbondsafdeling, elke partijafdeling en elke bond, zodat we op een organische manier onze krachten, onze ideeën en onze verbeeldingskracht ontwikkelen.”

De nieuwe Vakbondswet die Cameron wil invoeren
“Ze bedreigen het recht om vreedzaam te protesteren door hun poging om picketing te criminaliseren. Ze bedreigen zelfs de vrijheid van meningsuiting doordat ze beperkingen willen opleggen aan wat een vakbondslid op de sociale media mag zeggen tijdens een arbeidsconflict. Krijgen we werkelijk teams van ambtenaren of advocaten of politie of iemand die de enorme stroom aan Twitter- en Facebookberichten gaat uitpluizen op zoek naar iets wat iemand heeft gezegd over een werkgever of over een arbeidsconflict? Wat is dat voor een bemoeizuchtige samenleving die ze tot stand proberen te brengen.”

Bezuinigingen
“Ze noemen ons de ‘begrotingstekortontkenners’, maar ze geven miljarden uit om de belastingen te verlagen voor de rijkste families en de meest winstgevende bedrijven. Wat zij zijn, is ‘armoedeontkenners’. … Laten we duidelijk zijn. Bezuinigen is een politieke keuze die deze regering heeft gemaakt en zij leggen deze keus op aan de meest kwetsbare en de armste mensen in onze samenleving.”

Sunday, July 5, 2015

Rutger Bregman over de vakbond

FNV Magazine heeft een interview met schrijver en historicus Rutger Bregman. Over waarom er een basisinkomen moet komen, natuurlijk. En over wat de bond moet doen:
Tja, een eenvoudige quick fix heb ik niet. Probeer meer jonge mensen binnen te halen en niet te behoudzuchtig te zijn, niet de status quo willen handhaven. Tegenwoordig gaat het zo: rechts doet allemaal vervelende dingen en links roept ‘Wat erg!’ en probeert er de scherpste randjes van af te slijpen. Dat noem ik verliezerssocialisme. Maar laat ik de FNV niet afkraken, want we hebben juist méér FNV nodig. Het kapitaal is aan de winnende hand, en arbeid moet nu echt een vuist maken. De bond moet hogere lonen eisen, na dertig jaar het giftige medicijn van loonmatiging te hebben geslikt. Bovendien inzetten op arbeidstijdverkorting.
Lees het artikel hier.

Thursday, July 2, 2015

Deense vakbonden nemen het op tegen Ryanair

Deense vakbonden dreigen met solidariteitsacties tegen Ryanair, een bedrijf dat weigert om zaken te doen met vakbonden. Wanneer bagageafhandelaren en tankdiensten weigeren om nog voor Ryanair te werken, dan zal het moeilijk worden om te blijven functioneren op de Deense luchthaven Kastrup, waar Ryanair actief is sinds afgelopen maart.

In heel Europa is er groeiend verzet tegen wat velen zien als oneerlijke concurrentie van de Ierse low cost airline, die zich schuldig zou maken aan social dumping. Ryanair claimt dat het onder Iers recht valt en dat het zich daarom niet hoeft te houden aan sociale wetgeving in landen waar het actief is.

Nergens is het verzet tegen deze praktijken zo sterk als in Denemarken. Volgens de Financial Times staat Ryanair tegenover ‘one of the biggest challenges to its low-cost model’. Overheden hebben hun werknemers opgedragen om niet meer te vliegen met maatschappijen die zich niet aan het Deense arbeidsrecht houden. Grote investeerders nemen hun investeringen in Ryanair in heroverweging. In een reactie zei ceo Michael O’Leary: “I don't care about investors who are waffling on about ILO conventions”.

Onlangs meldde de Telegraaf dat Ryanair vanaf deze winter vanaf Schiphol wil gaan vliegen. De Denen laten zien dat je je niet hoeft neer te leggen bij de uitholling van arbeidsvoorwaarden en vakbondsrechten. Je kunt ze steunen door hun Luftens Helte Facebookpagina te liken.

Sunday, June 14, 2015

VS: ‘Nederlaag handelsverdrag toont kracht van vakbonden’

Afgelopen vrijdag stemde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden tegen een ‘fast track’-procedure die de president meer macht zou hebben gegeven bij de onderhandelingen voor een handelsverdrag met Aziatische landen. Volgens een analyse in de New York Times speelde een coalitie van vakbonden en linkse activisten hierbij een centrale rol. Vakbondsleden hebben 650 activiteiten georganiseerd, 160.000 telefoontjes gepleegd en meer dan 20.000 brieven verstuurd. Voorzitter Richard Trumka van de AFL-CIO:
Onze dank gaat uit naar alle activisten, families, lokale leiders en gekozen politici die zich onvermoeibaar hebben ingezet voor transparantie en werknemersrechten in internationale handelsverdragen. Dit was waarlijk democratie in actie.
Volgens de analyse in de NYT was de campagne een succes omdat ze al in 2013 zijn begonnen en vanwege de brede steun in de vakbeweging. Een woordvoerder van de werkgeverslobby zei dat hij ‘verbijsterd’ was dat zelfs de SEIU de campagne steunt, ook al vertegenwoordigt deze veel werknemers in de publieke sector: “Geen enkele van deze werknemers ondervindt ook maar in het minst een negatief effect van concurrentie met geïmporteerde goederen. Maar SEIU is erbij om solidariteit te tonen.”

De NYT legt uit waarom de steun van de SEIU wel degelijk hout snijdt: als de arbeidsvoorwaarden in de private sector onder vuur komen te liggen, dan verzwakt dat de hele vakbeweging.

In Nederland heeft de FNV stelling genomen tegens TTIP, de transatlantische tegenhanger van het handelsverdrag met Azië.

Friday, June 5, 2015

VS: Jongeren positief over vakbonden

‘Jongeren vinden de vakbond een achterhaald instituut’, zo valt vaak te beluisteren. Maar klopt dat ook? Het Amerikaanse Pew Research Center heeft het onlangs nog maar eens uitgezocht en de resultaten zijn duidelijk. In alle leeftijdsgroepen zijn er meer mensen die positief over vakbonden denken dan negatief, maar de steun voor vakbonden is veruit het grootst onder jongeren.

De cijfers worden aangehaald in een interessant artikel in Business Insider (via Kurt Vandaele). Ondertussen heeft in Nederland de jongerenbeweging Young & United al tienduizenden handtekeningen opgehaald tegen het feit dat jonge volwassenen maar de helft van het normale minimumloon krijgen.

Wednesday, June 3, 2015

FNV wil mvo-eisen voor bedrijven waar de overheid eigenaar van is


De overheid moet maatschappelijk verantwoord ondernemen als voorwaarde stellen voor staatsdeelnemingen, zoals bij Schiphol. Dat schrijft de FNV in een brief aan Kamerleden die op 3 juni [inmiddels verplaatst naar 24 juni] hierover gaan spreken in de Commissie Financiën van de Tweede Kamer. Coen van der Veer, van het dagelijks bestuur van de FNV: "Op dit moment gelden voor staatsdeelnemingen geen inhoudelijke eisen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar helaas gedragen veel bedrijven zich niet als vanzelf netjes. Wij vinden dat de overheid zelf actief maatschappelijk verantwoord ondernemen als een voorwaarde moet stellen."

Een belangrijke staatsdeelneming is luchthaven Schiphol, waar 64.000 mensen werken. Van der Veer: "Helaas is Schiphol internationaal gezien kampioen uitbesteden en marktwerking en heeft ze zelf maar tweeduizend werknemers in dienst. Echte banen zijn belangrijk voor mensen die zo loyaal keihard werken voor een mooi bedrijf. Volgens de FNV moeten staatsdeelnemingen in hun mvo ook verantwoordelijkheid nemen voor activiteiten die ze niet zelf uitvoeren, maar waarover ze wel een substantiële controle uitoefenen."

Uit gegevens van de OESO (de organisatie voor economische samenwerking in europa) blijkt dat de Nederlandse overheid geen eisen stelt aan de inhoud van het mvo-beleid. In de praktijk betekent dit dat staatsdeelnemingen als Schiphol geen rekening hoeven te houden met mvo. van der Veer: "Het maatschappelijk verantwoord ondernemen zou moeten voldoen aan de richtlijnen van de OESO en beginselen van de internationale arbeidsorganisatie ILO. Bovendien zouden de regels moeten gelden in de hele keten, dus van de bagageverwerking tot de luchtverkeersleiding, als we Schiphol even als voorbeeld gebruiken."

In april 2015 ontstond er ophef over de bonus van bijna vier ton van de topman van Schiphol Jos Nijhuis. "Als van Schipholwerkers wordt verwacht dat ze elk jaar weer inleveren is het niet te verkopen dat een topman zo'n enorme bonus krijgt. De FNV vindt dit soort bonussen een slechte zaak. Voor zover staatsdeelnemingen toch bonussen uitbetalen, zou mvo een belangrijk onderdeel moeten zijn van de criteria”, aldus Coen van der Veer.

Bron: FNV. Zie ook Telegraaf