Sunday, July 5, 2015

Rutger Bregman over de vakbond

FNV Magazine heeft een interview met schrijver en historicus Rutger Bregman. Over waarom er een basisinkomen moet komen, natuurlijk. En over wat de bond moet doen:
Tja, een eenvoudige quick fix heb ik niet. Probeer meer jonge mensen binnen te halen en niet te behoudzuchtig te zijn, niet de status quo willen handhaven. Tegenwoordig gaat het zo: rechts doet allemaal vervelende dingen en links roept ‘Wat erg!’ en probeert er de scherpste randjes van af te slijpen. Dat noem ik verliezerssocialisme. Maar laat ik de FNV niet afkraken, want we hebben juist méér FNV nodig. Het kapitaal is aan de winnende hand, en arbeid moet nu echt een vuist maken. De bond moet hogere lonen eisen, na dertig jaar het giftige medicijn van loonmatiging te hebben geslikt. Bovendien inzetten op arbeidstijdverkorting.
Lees het artikel hier.

Thursday, July 2, 2015

Deense vakbonden nemen het op tegen Ryanair

Deense vakbonden dreigen met solidariteitsacties tegen Ryanair, een bedrijf dat weigert om zaken te doen met vakbonden. Wanneer bagageafhandelaren en tankdiensten weigeren om nog voor Ryanair te werken, dan zal het moeilijk worden om te blijven functioneren op de Deense luchthaven Kastrup, waar Ryanair actief is sinds afgelopen maart.

In heel Europa is er groeiend verzet tegen wat velen zien als oneerlijke concurrentie van de Ierse low cost airline, die zich schuldig zou maken aan social dumping. Ryanair claimt dat het onder Iers recht valt en dat het zich daarom niet hoeft te houden aan sociale wetgeving in landen waar het actief is.

Nergens is het verzet tegen deze praktijken zo sterk als in Denemarken. Volgens de Financial Times staat Ryanair tegenover ‘one of the biggest challenges to its low-cost model’. Overheden hebben hun werknemers opgedragen om niet meer te vliegen met maatschappijen die zich niet aan het Deense arbeidsrecht houden. Grote investeerders nemen hun investeringen in Ryanair in heroverweging. In een reactie zei ceo Michael O’Leary: “I don't care about investors who are waffling on about ILO conventions”.

Onlangs meldde de Telegraaf dat Ryanair vanaf deze winter vanaf Schiphol wil gaan vliegen. De Denen laten zien dat je je niet hoeft neer te leggen bij de uitholling van arbeidsvoorwaarden en vakbondsrechten. Je kunt ze steunen door hun Luftens Helte Facebookpagina te liken.

Sunday, June 14, 2015

VS: ‘Nederlaag handelsverdrag toont kracht van vakbonden’

Afgelopen vrijdag stemde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden tegen een ‘fast track’-procedure die de president meer macht zou hebben gegeven bij de onderhandelingen voor een handelsverdrag met Aziatische landen. Volgens een analyse in de New York Times speelde een coalitie van vakbonden en linkse activisten hierbij een centrale rol. Vakbondsleden hebben 650 activiteiten georganiseerd, 160.000 telefoontjes gepleegd en meer dan 20.000 brieven verstuurd. Voorzitter Richard Trumka van de AFL-CIO:
Onze dank gaat uit naar alle activisten, families, lokale leiders en gekozen politici die zich onvermoeibaar hebben ingezet voor transparantie en werknemersrechten in internationale handelsverdragen. Dit was waarlijk democratie in actie.
Volgens de analyse in de NYT was de campagne een succes omdat ze al in 2013 zijn begonnen en vanwege de brede steun in de vakbeweging. Een woordvoerder van de werkgeverslobby zei dat hij ‘verbijsterd’ was dat zelfs de SEIU de campagne steunt, ook al vertegenwoordigt deze veel werknemers in de publieke sector: “Geen enkele van deze werknemers ondervindt ook maar in het minst een negatief effect van concurrentie met geïmporteerde goederen. Maar SEIU is erbij om solidariteit te tonen.”

De NYT legt uit waarom de steun van de SEIU wel degelijk hout snijdt: als de arbeidsvoorwaarden in de private sector onder vuur komen te liggen, dan verzwakt dat de hele vakbeweging.

In Nederland heeft de FNV stelling genomen tegens TTIP, de transatlantische tegenhanger van het handelsverdrag met Azië.

Friday, June 5, 2015

VS: Jongeren positief over vakbonden

‘Jongeren vinden de vakbond een achterhaald instituut’, zo valt vaak te beluisteren. Maar klopt dat ook? Het Amerikaanse Pew Research Center heeft het onlangs nog maar eens uitgezocht en de resultaten zijn duidelijk. In alle leeftijdsgroepen zijn er meer mensen die positief over vakbonden denken dan negatief, maar de steun voor vakbonden is veruit het grootst onder jongeren.

De cijfers worden aangehaald in een interessant artikel in Business Insider (via Kurt Vandaele). Ondertussen heeft in Nederland de jongerenbeweging Young & United al tienduizenden handtekeningen opgehaald tegen het feit dat jonge volwassenen maar de helft van het normale minimumloon krijgen.

Wednesday, June 3, 2015

FNV wil mvo-eisen voor bedrijven waar de overheid eigenaar van is


De overheid moet maatschappelijk verantwoord ondernemen als voorwaarde stellen voor staatsdeelnemingen, zoals bij Schiphol. Dat schrijft de FNV in een brief aan Kamerleden die op 3 juni [inmiddels verplaatst naar 24 juni] hierover gaan spreken in de Commissie Financiën van de Tweede Kamer. Coen van der Veer, van het dagelijks bestuur van de FNV: "Op dit moment gelden voor staatsdeelnemingen geen inhoudelijke eisen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar helaas gedragen veel bedrijven zich niet als vanzelf netjes. Wij vinden dat de overheid zelf actief maatschappelijk verantwoord ondernemen als een voorwaarde moet stellen."

Een belangrijke staatsdeelneming is luchthaven Schiphol, waar 64.000 mensen werken. Van der Veer: "Helaas is Schiphol internationaal gezien kampioen uitbesteden en marktwerking en heeft ze zelf maar tweeduizend werknemers in dienst. Echte banen zijn belangrijk voor mensen die zo loyaal keihard werken voor een mooi bedrijf. Volgens de FNV moeten staatsdeelnemingen in hun mvo ook verantwoordelijkheid nemen voor activiteiten die ze niet zelf uitvoeren, maar waarover ze wel een substantiële controle uitoefenen."

Uit gegevens van de OESO (de organisatie voor economische samenwerking in europa) blijkt dat de Nederlandse overheid geen eisen stelt aan de inhoud van het mvo-beleid. In de praktijk betekent dit dat staatsdeelnemingen als Schiphol geen rekening hoeven te houden met mvo. van der Veer: "Het maatschappelijk verantwoord ondernemen zou moeten voldoen aan de richtlijnen van de OESO en beginselen van de internationale arbeidsorganisatie ILO. Bovendien zouden de regels moeten gelden in de hele keten, dus van de bagageverwerking tot de luchtverkeersleiding, als we Schiphol even als voorbeeld gebruiken."

In april 2015 ontstond er ophef over de bonus van bijna vier ton van de topman van Schiphol Jos Nijhuis. "Als van Schipholwerkers wordt verwacht dat ze elk jaar weer inleveren is het niet te verkopen dat een topman zo'n enorme bonus krijgt. De FNV vindt dit soort bonussen een slechte zaak. Voor zover staatsdeelnemingen toch bonussen uitbetalen, zou mvo een belangrijk onderdeel moeten zijn van de criteria”, aldus Coen van der Veer.

Bron: FNV. Zie ook Telegraaf

Tuesday, May 5, 2015

IG Metall start online platform voor zzp’ers

De Duitse vakbond IG Metall heeft een online platform opgezet waar zzp’ers in de IT hun opdrachtgevers kunnen beoordelen. De vakbond wil een einde maken aan de huidige situatie waarin opdrachtgevers via ‘crowdwork’ aan goedkope arbeid komen zonder enige verantwoordelijkheid te dragen.

Sunday, May 3, 2015

FNV claimt 1 mei terug

Op 1 mei hebben duizenden mensen meegedaan aan een FNV-actie voor echte banen. Het was voor het eerst dat 1 mei weer groots werd gevierd sinds Koninginnedag in 1948 naar 30 april verschoof (meer geschiedenis). Voorzitter Ton Heerts kondigde aan dat 1 mei voortaan een actiedag zal zijn.

Nederland vormt internationaal een uitzondering in de zin dat 1 mei geen vrije dag is en dat er geen sterke traditie bestaat om 1 mei te vieren. De afgelopen jaren zijn er wel lokale initiatieven geweest om de 1 mei-traditie nieuw leven in te blazen, inclusief steunacties in Amsterdam voor de schoonmakers.

Voorbeelden van acties afgelopen vrijdag:


  • Er is een volkspetitie gelanceerd (teken hier) tegen bezuinigingen en voor kwaliteit en echte banen in de zorg. Binnen een dag hebben al meer dan tienduizend mensen een handtekening gezet.


  • Honderden politieauto’s lieten hun sirenes loeien om de eis voor een goede cao te onderstrepen.


  • De jongerencampagne Young & United was aanwezig op de 1 mei-actie. Young & United protesteert tegen de jeugdlonen die tot de laagste van Europa horen en die door multinationals als Ahold en McDonald’s worden misbruikt om hun winsten met tientallen miljoenen euro’s te verhogen.


  • Er was een actie van studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam. Hun bezetting van het Maagdenhuis heeft al geleid tot iets meer inspraak en het aftreden van de voorzitter van het College van Bestuur, maar er zijn nog meer problemen die moeten worden aangepakt, zoals het enorme percentage onzeker werk bij medewerkers van de universiteit.


  • Het Comité Dwangarbeid Nee hield een actie bij een Amsterdamse Albert Heijn. Ahold is één van de bedrijven die gebruik maken van werklozen die worden gedwongen om onbetaald werk te doen (hier kan je contact opnemen met Albert Heijn).


  • De Anarchistische Groep Amsterdam en de Vrije Bond hebben een campagne en website gelanceerd om arbeidsmigranten te informeren over hun rechten.

  • Verschillende instellingen gebruikten 1 mei om arbeidsgerelateerd nieuws naar buiten te brengen. Minister Lodewijk Asscher kondigde aan dat het rijk per begin 2016 zijn schoonmakers zelf in dienst gaat nemen. De gemeente Den Haag kondigde aan dat ze stopt met het gebruiken van onbetaalde werklozen en dat 260 mensen die nu onbetaald straten schoonmaken een arbeidscontract krijgen. En het CBS publiceerde nieuwe stakingscijfers, waaruit blijkt dat de helft van de stakingsdagen in 2014 aan de schoonmakers kunnen worden toegeschreven. Ze citeerden ook cijfers van het ETUI waaruit blijkt dat Nederland één van de landen met het minste stakingen van Europa is.

    Foto via Ron Meyer