Sunday, January 17, 2016

FNV-voorzitter Ton Heerts vertrekt: reacties; op zoek naar een opvolger

Afgelopen vrijdag heeft FNV-voorzitter Ton Heerts bekendgemaakt dat hij vanaf 1 mei zijn taken overdraagt en rond de zomer stopt als voorzitter: “Mijn taak zit erop. Ik heb er rotsvast vertrouwen in dat de FNV nu klaar is voor de toekomst”.

Reacties

Algemeen secretaris Leo Hartveld: “We vinden het jammer dat Ton heeft besloten niet door te gaan als voorzitter van de FNV, en zich niet opnieuw herkiesbaar te stellen. Hij is de eerste direct door de leden gekozen voorzitter en we beschouwen hem als onze voorman van het bestuur en boegbeeld van de FNV. Maar we respecteren zijn besluit. Hij wilde zijn drie speerpunten – fusie, sociaal akkoord, verjonging - uitvoeren en dat heeft hij met verve gedaan.”

Vice-premier Lodewijk Asscher noemt Heerts een ‘klasbak’. “Ik had hem graag wat langer gezien, omdat ik het knap vind wat hij deed. Maar je kunt mensen het recht niet ontzeggen na vier jaar weer wat anders te gaan doen.”

CNV-voorzitter Maurice Limmen: “Het is altijd jammer als iemand vertrekt met wie je samen belangrijke stappen hebt gezet, zoals het sluiten van het sociaal akkoord.”

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het jammer dat Heerts opstapt. “Heerts is erin geslaagd om de FNV, die in groot gevaar was toen hij aantrad, weer op de kaart te zetten. Dat is een grote verdienste.” Michaël van Straalen (MKB-Nederland): “Heerts zag als voorzitter van de FNV de betekenis van oplossingen met een breed draagvlak. Dat is in deze tijd niet zo eenvoudig, maar hij ging er wel voor. Dat heb ik altijd zeer in hem gewaardeerd.”

VNO-voorzitter Hans de Boer zegt dat hij stevige gesprekken voerde met Heerts maar dat de persoonlijke relatie goed bleef. “En als een relatie goed blijft, kom je altijd wel ergens uit. Zo hebben we een aantal moeilijke cao-onderhandelingen kunnen vlottrekken.”

Opvolging: de procedure

Het bestuur wil op 5 februari met het Ledenparlement bespreken hoe de verdere procedure eruit ziet. Voorstel is in ieder geval om een derde vice-voorzitter te benoemen in de persoon van Gijs van Dijk, naast Catelene Passchier en Ruud Kuin. Zij zullen voorlopig de voorzitterstaken onderling verdelen, waarbij Gijs van Dijk een grotere rol krijgt in de nationale politiek.

Het is mogelijk om de verkiezing van een nieuwe voorzitter volgens planning begin 2017 plaats te laten vinden, of om deze naar voren te halen. Het lijkt erop dat er wordt aangestuurd op een verkiezing begin 2017, voorafgaand aan het vierjaarlijkse FNV-congres en parallel met de verkiezing van een nieuw Ledenparlement.

Ondertussen zijn er binnenkort twee plekken vrij in het bestuur, aangezien Edwin Bouwers in oktober zijn zetel beschikbaar heeft gesteld toen de fusie met FNV Kiem niet doorging. Hiervoor worden binnenkort kandidaten voorgedragen.

Mogelijke kandidaten

Heerts lijkt te denken aan een opvolger uit het huidige bestuur: “Door rond de zomer te stoppen als voorzitter en vanaf 1 mei mijn taken over te dragen, maak ik ruimte voor anderen die zich richting verkiezingen kunnen profileren.”

In de media wordt de naam Gijs van Dijk genoemd. Hij is volgens Trouw de ‘verwachte opvolger’, ook al omdat hij in september liet weten dat hij in de toekomst het voorzitterschap ambieert. Momenteel heeft hij onder meer pensioenen en de acties tegen het jeugdloon in zijn portefeuille.

Ook andere leden van het huidige bestuur worden genoemd. Trouw noemt Catelene Passchier: “Het is onbekend of ze ambitie heeft om voorzitter te worden. Dat ze het zou kunnen staat buiten kijf.” In regionale kranten wordt Mariëtte Patijn als kanshebber genoemd.

Trouw noemt ook iemand die niet in het huidige bestuur zit, namelijk Lilian Marijnissen. “Marijnissen heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel, is vasthoudend en een harde werker. Als ze een gooi doet naar het voorzitterschap van de FNV is ze zeker niet kansloos.”

Wednesday, January 13, 2016

FNV wil sociale en duurzame beweging

In zijn nieuwjaarstoespraak kondigde FNV-voorzitter Ton Heerts aan dat de FNV zich in gaat zetten voor een sociale en duurzame beweging, in samenwerking met andere organisaties:

Organisaties als Natuur en Milieu, Greenpeace, Milieudefensie. Af en toe werken we al samen, zoals bij het energie-akkoord of bij protesten tegen het vrijhandelsverdrag met de VS, TTIP. Of bij de Eerlijke Bankwijzer en in de Sociale Alliantie. Maar het zou goed zijn als we dat intensiever doen en samen een sociale en duurzame agenda maken, een beweging worden.

Verder hekelde hij het korte termijndenken van werkgevers waardoor Nederland kampioen onzeker werk in Europa is. “Allemaal flex is ook gelijk, maar wat voor samenleving houd je dan over? Terug naar de dagloners uit 1900? Wij staan voor echte banen, ook en sterker nog komend jaar.”

Sunday, January 10, 2016

Waarom Amerikaanse dokters zich bij de vakbond aansluiten

Toen een Amerikaans ziekenhuis de artsen wilde outsourcen, merkte een dokter op: “Ze kunnen ons niet allemaal ontslaan - er zijn vakbonden”. De dokters besloten om zich aan te sluiten bij de American Federation of Teachers, waar het verplegend personeel van het ziekenhuis ook al bij was aangesloten. Noam Scheiber van de New York Times zocht het uit en ontdekte dat het niet alleen over outsourcing gaat, maar ook over bureaucratische efficiencymaatregelen:

Als je lang genoeg met ze praat, krijg je duidelijk het gevoel dat het niet alleen gaat om het feit dat hun banen op het spel staan, maar het verlies van iets minder concreets - de ruimte voor doktors om af te gaan op hun professionele oordeel.

“Het kan niet zo zijn dat het alleen maar om productie draait,”, aldus een dokter. “Het moet over kwaliteit gaan - veiligheid, een goede ervaring. Voor de patiënt in het bed is het belangrijk om als individu behandeld te worden, dat er rekening wordt gehouden met je behoeften.”

Wednesday, January 6, 2016

Aankondiging: Young & United meets Fight for Fifteen

Wil jij weten hoe je als (jongeren)vakbeweging het land kunt veranderen? Kom dan woensdagavond 13 januari naar de Burcht in Amsterdam. Daar vindt een bijzondere meeting plaats tussen werkende jongeren van Young & United en Amerikaanse fastfoodwerkers van de succesvolle ‘Fight for 15’-beweging.

Living wages
Tijdens deze avond wordt stilgestaan bij de successen en raakvlakken van beide campagnes, zoals ‘living wages’ (bestaansminimum) en het scheve verdienmodel van grote bedrijven als McDonald’s. Zo verdient McDonald’s Nederland bovenop een megawinst jaarlijks 36 miljoen euro aan het jeugdloon. Naaste verschillende fastfoodwerkers en leden van Young & United komen ook politici aan het woord.

Over ‘Fight for 15’
Waar Young & United strijdt voor afschaffing van het jeugdloon voor jong volwassenen komt ‘Fight for 15’ op voor een hoger minimumloon van vijftien dollar voor fastfoodwerkers. ‘Fight for 15’ is in de Verenigde Staten uitgegroeid tot een geoliede campagnemachine en geldt als een belangrijke inspiratiebron voor Young & United. Afgelopen jaar gingen er in ruim tweehonderd Amerikaanse steden in totaal 60.000 mensen de straat op. Het werd de grootste demonstratie ooit van laagbetaalde werkers in de geschiedenis van de VS. En veranderde er iets? Jazeker! In 2016 zal het minimum loon in veertien staten worden verhoogd. Ook grote winkelketens als Walmart en Target verhoogden het minimumloon. Een bijzondere mijlpaal in een land waar vakbonden moeilijk voet aan de grond kunnen krijgen.

 Kom je ook? Meld je aan op Facebook

Monday, January 4, 2016

Meldingen via email

Sommige lezers ontvangen emails als er nieuwe berichten op deze blog zijn geplaatst, via een dienst genaamd Feedblitz. Vanwege de reclame die Feedblitz in deze emails stopt maken we niet langer gebruik van hun dienst. Abonnees zullen daarom niet langer emails ontvangen. Het is wel nog mogelijk om emails te ontvangen via de service die Blogger biedt door een email adres in te voeren in het formulier rechtsboven. U kunt dit blog ook volgen via Twitter of RSS.

Sunday, January 3, 2016

Dicht bij de macht, levendige buurt: Waar staan de hoofdkantoren van vakbonden?

De meeste vakbonden in Europa hebben hun hoofdkantoor op loopafstand van het centrum van de politieke macht. Sommige zitten in een levendige buurt, afgaand op de convenience store score. Lees hier de details en hoe het zit met de hoofdkantoren van FNV en CNV.

Friday, December 11, 2015

FNV en racisme

Kunstenaar en activist Quinsy Gario was één van de sprekers op een FNV-hoorzitting over racisme afgelopen donderdag. Gario was in de geschiedenis gedoken en had een verslag gevonden van een manifestatie voor etnische jongeren die de FNV in 1989 heeft georganiseerd, in het kader van het project FNV 2000:

Pres. leidt onderwerp in.
na 3'05"
Adelmund schetst in betoog moeilijke positie van ethnische jongeren en geeft aan wat FNV voor hen wil doen: zorgen voor meer banen, geen discrimintatie, voorrang bij banen en aangepaste opleidingen - Pleit ervoor dat jongeren zich gaan organiseren en zich aansluiten bij FNV: "De FNV wil een kleurrijk FNV worden" - (Muziek)
na 5'29"
Int. in gesprek met jonge bezoeker van manifestatie, die vertelt in electronica te werken en nog geen lid te zijn van vakbond - Hij vindt dat verbetering erg traag gaat, "ik wacht eerst af wat hiermee zal gebeuren".

Etcetera. Gario las het verslag letterlijk voor wat een vrij hilarisch effect had, maar tegelijk natuurlijk ook vragen opriep. Als dit de voornemens uit 1989 waren, wat is er dan sindsdien gebeurd. En belangrijker: tegen racisme zijn, is dat een ding dat je erbij doet om te laten zien dat je aan de goede kant staat. Of is het een onlosmakelijk onderdeel van je core business? Gario pleitte voor dat laatste. Hij vond dat strijden tegen racisme verweven moet zijn met bijvoorbeeld de strijd tegen het neoliberalisme en de precarisering van de arbeid die daaruit voortvloeit.

Dat leek weer aan te sluiten op een opmerking uit de zaal van Bob Wester die aanvoerde dat werkgevers altijd proberen om de positie van werknemers te verzwakken door ze tegen elkaar uit te spelen. Als je dat laat gebeuren stel je als vakbond niets voor.

Arzu Aslan, kaderlid van de onderwijsbond AOB, vertelde over haar ervaringen als leraar op een ‘zwarte’ school in Amsterdam-West. De leraren zijn allemaal vol goede bedoelingen, maar dat betekent natuurlijk niet dat racisme daar niet voorkomt. Toen Wilders zijn ‘minder minder minder’-toespraak had gehouden kregen leerlingen te horen: als jij nou maar heel erg goed je best doet, dan heeft Wilders het niet over jou. Een soort voorwaardelijk burgerschap dus, aldus Aslan, die verder aanvoerde dat één van de grootste problemen van (onbewust) racisme is dat een deel van de leerlingen structureel lagere schooladviezen krijgt.

Tijdens de bijeenkomst kwamen uiteenlopende aanbevelingen ter sprake waaronder quota en blind solliciteren, waar militaire vakbond AFMP een proef mee doet. Dat laatste houdt in dat informatie over de afkomst van kandidaten bij de eerste beoordeling wordt afgeplakt om te voorkomen dat informatie over iemands achtergrond een rol speelt bij de beslissing om kandidaten uit te nodigen voor een eerste gesprek.

Journalist Abulkasimal-Jaberi voerde aan dat dit soort instrumenten nuttig kunnen zijn maar dat je wel moet analyseren binnen wat voor structuur ze worden ingezet. Hij zette de discussie op scherp door te wijzen op onderzoeken waaruit blijkt dat de politie doet aan ‘etnisch profileren’ – wat simpel gezegd betekent dat Marokkaanse jongeren een grotere kans lopen om te worden aangehouden, nog los van wat ze wel of niet hebben gedaan. Al-Jaberi staat daarom kritisch tegenover diversiteitsbeleid bij instituten als de politie en het leger: als de politie een Marokkaan aanneemt dan legitimeer je daarmee een instituut dat racisme in stand houdt.

De opmerking van Al-Jaberi leidde tot enige discussie maar daarbij werd vooral langs elkaar heengepraat. Als FNV zijn we een bond van alle werknemers inclusief militairen en politie, maar we hebben niet direct een overtuigend antwoord paraat op de vraag hoe je voorkomt dat je daarmee medeverantwoordelijk wordt voor verschijnselen als etnisch profileren.

Een panel bestaande uit Catelene Passchier (vice-voorzitter FNV); Erica Schaper (directeur FNV); Amin Michel (secretaris AFMP)  en Charley Ramdas (bestuurslid Nautilus International - FNV Waterbouw) reageerde op de analyses. Zij gaven aan dat het onderwerp hoger op de agenda moet maar dat het voor een deel nog zoeken is naar de manier waarop de FNV hiermee aan de slag moet.

De hoorzitting, georganiseerd door Cihan Ugural en Lot van Baaren, krijgt een vervolg in andere steden. Er wordt een verslag gemaakt dat kan worden opgevraagd via diversiteit@abvakabo.nl. Op de foto: Quinsy Gario (foto Arzu Aslan)