Saturday, September 20, 2014

Wethouder: Ook bij tewerkstelling recht op collectieve actie

Werklozen die zonder arbeidscontract te werk worden gesteld vallen net als alle andere werkenden onder fundamentele arbeidsrechten zoals het recht op collectieve actie. Die uitspraak deed de Amsterdamse wethouder Arjan Vliegenthart in antwoord op een vraag van raadslid Maureen van der Pligt.

Aanleiding zijn berichten over intimidatie van deelnemers aan een tewerkstellingsproject die mee wilden doen aan een protest tegen onbetaald werk.

In een commentaar schrijft de organisatie Doorbraak:

In principe behoort tot het recht op collectieve actie voor arbeiders ook het recht om het werk neer te leggen. Tot nu toe echter worden bijstandsgerechtigden gestraft met korting op of stopzetting van hun uitkering, als ze weigeren om dwangarbeid te verrichten. Die straf staat uiteraard op gespannen voet met het recht om te staken. Historisch gezien heeft staken altijd een van de machtigste actiewapens van de arbeidersbeweging gevormd. Ook dwangarbeiders zouden daarmee hun eisen volop kracht kunnen bijzetten.

Overigens heeft het Amsterdamse stadsbestuur aangekondigd dat er een einde wordt gemaakt aan de verplichting voor werklozen om te werken voor minder dan het minimumloon.

Actualiteitencollege: Wie heeft er belang bij de vrijhandelsverdragen?

Momenteel worden er geheime onderhandelingen gevoerd over nieuwe vrijhandelsverdragen. Deze verdragen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor werknemers, maar weinig mensen zijn zich daarvan bewust. Daarom organiseert Abvakabo FNV op dinsdag 30 oktober een actualiteitencollege over de volgende vragen:

  • Wie heeft er belang bij het TTIP en het TISA verdrag?
  • Wat zijn de gevolgen voor werknemers als dit akkoord doorgaat?
  • Wat vinden wij als FNV van dit verdrag?
  • Wat kunnen we als FNV doen?

De volgende sprekers zullen een toelichting komen geven:

  • Jan Pronk (emeritus hoogleraar bij International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam).
  • Anne-Marie Mineur (lid van het Europees Parlement voor de SP en ook lid van INTA de commissie Internationale Handel).
  • Roeline Knottnerus (werkt bij SOMO een onafhankelijke not-for-profit onderzoeks- en netwerkorganisatie gericht op duurzame ontwikkeling).

De bijeenkomst vindt plaats op 30 oktober vanaf 19.00 uur in Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht. Opgeven kan hier. Achtergrondinformatie over de vrijhandelsverdragen is te vinden op de website van de FNV.

Tuesday, September 9, 2014

Advies aan vakbonden: ‘Stop complaining, start organising’

Schoonmakers in hotels in Manhattan verdienen $28.50 per uur, drie keer zoveel als hun Britse collega’s, schrijft Aditya Chakrabortty van de Guardian. Waarom? Omdat hotelmedewerkers in Manhattan georganiseerd zijn. 70% is aangesloten bij een vakbond.

Vakbonden in Groot-Brittannië (en elders) klagen dat banengroei voor een belangrijk deel bestaat uit laagbetaalde banen in de dienstverlening. Jongeren met een diploma op zak worden ‘not barristers but baristas’ - en niet voor enkele weken, maar jaren achter elkaar. Chakrabortty vindt deze kritiek terecht maar geen excuus voor fatalisme:

Ten eerste, als de vakbeweging erkent dat er vooral groei is in laagbetaalde sectoren, maar vervolgens geen moeite doet om die sectoren te organiseren, dan kan je net zo goed meteen hun in memoriam gaan typen. Ten tweede, werkers in deze sectoren kunnen zich niet alleen organiseren, ze kunnen ook daadwerkelijk het werk neerleggen.

Als voorbeelden noemt hij een staking van zorgwerkers in Doncaster en schoonmakers die een leefbaar loon wonnen na een campagne op de University of London.

Afgelopen weekend heeft Chakrabortty gesproken met werkers bij de InterContinental Hotels Group. Hij hoorde verhalen over lage lonen, intimidatie en discriminatie. Dit kan veranderen, stelt hij. Wat daarvoor nodig is, is committed, deft organising.

Sunday, September 7, 2014

Woensdag demonstratie tegen verdringing betaald werk

Aanstaande woensdag organiseert het Actiecomité Dwangarbeid Nee een demonstratie in Amsterdam tegen onbetaald werk. De FNV, die aangesloten is bij het comité, roept haar leden op mee te lopen in de demonstratie.

De actie richt zich tegen het feit dat bijstandsgerechtigden op grote schaal worden gedwongen om werk te doen zonder dat zij daar een salaris voor krijgen en zonder dat zij recht hebben op het minimumloon, een cao en andere werknemersrechten.

De demonstratie start aanstaande woensdag om 16:30 op het Weesperplein in Amsterdam.

Tuesday, September 2, 2014

Fastfoodwerkers houden sit-ins; thuiszorgwerkers sluiten zich aan (VS)

Donderdag gaan fastfoodwerkers in staking in meer dan honderd Amerikaanse steden. In sommige steden zullen de stakingen gepaard gaan met geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid, meldt Steven Greenhouse van de New York Times. Bovendien zullen duizenden thuiszorgwerkers zich aansluiten bij de protesten, waarmee de strijd voor $15 per uur zich verder verbreedt tot een sociale beweging.
Eerder deze week verwees president Obama naar de strijd van de fastfoodwerkers en voegde daaraan toe dat als hij in de dienstverlening zou werken en ”wanted an honest day’s pay for an honest day’s work, I’d join a union”.

Update - hier is een verslag van de acties.

Friday, August 15, 2014

Hoe SIPTU 12.000 zorgwerkers organiseerde

In een artikel dat binnenkort in Industrial Relations Journal verschijnt analyseren Caroline Murphy en Thomas Turner hoe de Ierse vakbond een combinatie gebruikte van grassroots organising, rechtzaken en lobbyen om (thuis-) zorgwerkers te organiseren en in verzet te komen tegen bezuinigingen.

De campagne startte in 2004 toen de economie bloeide. Als gevolg van de financiële crisis in 2008 kreeg de zorgsector te maken met bezuinigingen en outsourcing. De vakbond reageerde door nog intensiever te organisen met als doel solidariteit tussen alle werknemers in de zorgsector.

Een cruciaal element in de campagne was de steun van zorgontvangers en hun familieleden, die meeliepen in demonstraties. Een ander element was een serie road shows over de hervorming van de thuiszorg, georganiseerd in samenwerking met de overheid. Zorgwerkers konden betaald verlof krijgen om aan de bijeenkomsten mee te doen. De bijeenkomsten boden de vakbond een kans om nog meer werkers te mobiliseren.

Tot nog toe heeft de SIPTU zich vooral gericht op het bestrijden van verdere privatisering van de zorg. Een belangrijke uitdaging is om de werkers te organiseren die al in dienst zijn bij particuliere ondernemingen, stellen Murphy en Turner.

Artikel (gated)

Friday, August 1, 2014

Maak van vakbondsvrijheid een burgerrecht

Amerikaanse parlementsleden hebben een wetsvoorstel gelanceerd dat vakbondsvrijheid vastlegt als burgerrecht. Voor een deel gaat het erom stelling te nemen: “We hebben het fundamentele recht om op te staan en ons uit te spreken over onrechtvaardigheid in dit land.” Maar het is niet alleen symbolisch: de wet zou werkers de mogelijkheid bieden om zinvolle juridische stappen te zetten als ze gediscrimineerd worden vanwege hun vakbondsactiviteiten.

The Nation, Working in these times