Tuesday, September 9, 2014

Advies aan vakbonden: ‘Stop complaining, start organising’

Schoonmakers in hotels in Manhattan verdienen $28.50 per uur, drie keer zoveel als hun Britse collega’s, schrijft Aditya Chakrabortty van de Guardian. Waarom? Omdat hotelmedewerkers in Manhattan georganiseerd zijn. 70% is aangesloten bij een vakbond.

Vakbonden in Groot-Brittannië (en elders) klagen dat banengroei voor een belangrijk deel bestaat uit laagbetaalde banen in de dienstverlening. Jongeren met een diploma op zak worden ‘not barristers but baristas’ - en niet voor enkele weken, maar jaren achter elkaar. Chakrabortty vindt deze kritiek terecht maar geen excuus voor fatalisme:

Ten eerste, als de vakbeweging erkent dat er vooral groei is in laagbetaalde sectoren, maar vervolgens geen moeite doet om die sectoren te organiseren, dan kan je net zo goed meteen hun in memoriam gaan typen. Ten tweede, werkers in deze sectoren kunnen zich niet alleen organiseren, ze kunnen ook daadwerkelijk het werk neerleggen.

Als voorbeelden noemt hij een staking van zorgwerkers in Doncaster en schoonmakers die een leefbaar loon wonnen na een campagne op de University of London.

Afgelopen weekend heeft Chakrabortty gesproken met werkers bij de InterContinental Hotels Group. Hij hoorde verhalen over lage lonen, intimidatie en discriminatie. Dit kan veranderen, stelt hij. Wat daarvoor nodig is, is committed, deft organising.

Sunday, September 7, 2014

Woensdag demonstratie tegen verdringing betaald werk

Aanstaande woensdag organiseert het Actiecomité Dwangarbeid Nee een demonstratie in Amsterdam tegen onbetaald werk. De FNV, die aangesloten is bij het comité, roept haar leden op mee te lopen in de demonstratie.

De actie richt zich tegen het feit dat bijstandsgerechtigden op grote schaal worden gedwongen om werk te doen zonder dat zij daar een salaris voor krijgen en zonder dat zij recht hebben op het minimumloon, een cao en andere werknemersrechten.

De demonstratie start aanstaande woensdag om 16:30 op het Weesperplein in Amsterdam.

Tuesday, September 2, 2014

Fastfoodwerkers houden sit-ins; thuiszorgwerkers sluiten zich aan (VS)

Donderdag gaan fastfoodwerkers in staking in meer dan honderd Amerikaanse steden. In sommige steden zullen de stakingen gepaard gaan met geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid, meldt Steven Greenhouse van de New York Times. Bovendien zullen duizenden thuiszorgwerkers zich aansluiten bij de protesten, waarmee de strijd voor $15 per uur zich verder verbreedt tot een sociale beweging.
Eerder deze week verwees president Obama naar de strijd van de fastfoodwerkers en voegde daaraan toe dat als hij in de dienstverlening zou werken en ”wanted an honest day’s pay for an honest day’s work, I’d join a union”.

Update - hier is een verslag van de acties.

Friday, August 15, 2014

Hoe SIPTU 12.000 zorgwerkers organiseerde

In een artikel dat binnenkort in Industrial Relations Journal verschijnt analyseren Caroline Murphy en Thomas Turner hoe de Ierse vakbond een combinatie gebruikte van grassroots organising, rechtzaken en lobbyen om (thuis-) zorgwerkers te organiseren en in verzet te komen tegen bezuinigingen.

De campagne startte in 2004 toen de economie bloeide. Als gevolg van de financiële crisis in 2008 kreeg de zorgsector te maken met bezuinigingen en outsourcing. De vakbond reageerde door nog intensiever te organisen met als doel solidariteit tussen alle werknemers in de zorgsector.

Een cruciaal element in de campagne was de steun van zorgontvangers en hun familieleden, die meeliepen in demonstraties. Een ander element was een serie road shows over de hervorming van de thuiszorg, georganiseerd in samenwerking met de overheid. Zorgwerkers konden betaald verlof krijgen om aan de bijeenkomsten mee te doen. De bijeenkomsten boden de vakbond een kans om nog meer werkers te mobiliseren.

Tot nog toe heeft de SIPTU zich vooral gericht op het bestrijden van verdere privatisering van de zorg. Een belangrijke uitdaging is om de werkers te organiseren die al in dienst zijn bij particuliere ondernemingen, stellen Murphy en Turner.

Artikel (gated)

Friday, August 1, 2014

Maak van vakbondsvrijheid een burgerrecht

Amerikaanse parlementsleden hebben een wetsvoorstel gelanceerd dat vakbondsvrijheid vastlegt als burgerrecht. Voor een deel gaat het erom stelling te nemen: “We hebben het fundamentele recht om op te staan en ons uit te spreken over onrechtvaardigheid in dit land.” Maar het is niet alleen symbolisch: de wet zou werkers de mogelijkheid bieden om zinvolle juridische stappen te zetten als ze gediscrimineerd worden vanwege hun vakbondsactiviteiten.

The Nation, Working in these times

Wednesday, July 30, 2014

Uitspraak VS: ‘McDonald’s aansprakelijk voor arbeidsovertredingen van franchises’

Tot grote verontwaardiging van de werkgeverslobby heeft de Amerikaanse  National Labor Relations Board bepaald dat McDonald’s verantwoordelijk zou kunnen worden gehouden voor onderbetaling en andere misstanden bij franchises. De New York Times citeert experts die suggereren dat de uitspraak, als deze standhoudt, vergaande gevolgen kan hebben. Bedrijven die gebruik maken van onderaannemers of uitzendbureaus worden mogelijk op zijn mins medeaansprakelijk voor overtredingen op het gebied van overwerk, loon en vakbondsvrijheid.

De Labor Board ‘verklaarde 43 van de 181 claims ontvankelijk waarin McDonald’s restaurants ervan worden beschuldigd werknemers illegaal te ontslaan, te bedreigen of anderszins te straffen voor hun vakbondsactiviteiten’. Nog eens 64 claims worden nog onderzocht.

Via. Achtergrond fastfood campagne

Tuesday, July 29, 2014

Nieuwe fase fastfood campagne, mogelijk directe actie
De afgelopen maanden hebben protesten van fastfood werkers zich verspreid over Amerika en zelfs over de hele wereld (afgelopen mei, zie kaart hierboven). Ze eisen $15 per uur en het recht om zich te organiseren. Afgelopen weekend zijn 1.300 fastfood werkers naar een congres in Illinois gekomen om de volgende fase van de campagne te bespreken. Ze gaven aan dat ze alles zullen doen wat nodig is (‘whatever it takes’) om hun doel te bereiken. Daarbij valt ook te denken aan directe actie zoals restaurantbezettingen en sit-down strikes.

Geïnspireerd door Martin Luther King en door Justice for Janitors (de Amerikaanse schoonmakerscampagne), stemden de werkers unaniem ‘voor een golf van burgerlijke ongehoorzaamheidsacties’. De campagne ontwikkelt zich tot een brede sociale beweging:
A video shown at the convention on Saturday morning drew an explicit line between the civil rights era, organized labor, feminism, the immigrant justice movement, the push for marriage equality, and the fast food workers. Speakers repeatedly emphasized the inclusiveness of the fast food workers’ movement, and its commitment to immigrant rights, racial justice, gender parity, and LGBT equality. (MSNBC)
De campagne levert nu al resultaten op, aldus voorzitter Mary Kay Henry van dienstenvakbond SEIU. De vakbond heeft net een contract getekend voor cateringpersoneel en andere dienstverleners in scholen in LA dat zorgt dat hun lonen, nu vaak $8 of $9 per uur, stijgen naar $15 per uur in 2016. De campagne heeft de inkomensongelijkheid ook op de politieke agenda gezet. Seattle heeft een lokaal minimumloon van $15 per uur ingevoerd en San Francisco en Chicago overwegen vergelijkbare maatregelen. Tijdens de tussentijdse verkiezingen in november zal in veel staten worden geprobeerd om het minimumloon te verhogen.

Ondertussen verdienen de fastfood ceo’s 1.200 keer zoveel als ze hun werkers betalen. Sinds 2000 is hun inkomen met 300% gestegen; de lonen van hun werkers met slechts 0,3%.