Sunday, April 17, 2016

Kunnen muzikanten zich organiseren en betaald krijgen voor hun werk

Muzikanten krijgen vaak het aanbod om gratis op te treden, omdat dit exposure op zou leveren. Soms betalen werkgevers minder dan wat ze hadden afgesproken of helemaak niets. Onderzoekers hebben met 70 muzikanten gesproken in Londen, Parijs en Ljubjana en schreven erover in tijdschrift Jacobin.

Sommige vakbonden proberen muzikanten te steunen. De Britse Musicians’ Union heeft bijvoorbeeld een campagne Work Not Play om werkgevers die muzikanten vragen om gratis op te treden te name and shame-en. Maar het valt niet mee om muzikanten te organiseren:

There are significant obstacles to such efforts, due in no small part to many musicians’ skepticism of unions. In France anarchist ideology is also alive and well in the music scene, and we found widespread resistance to the idea of formally regulating labor markets.

Sommige muzikanten uiten via onderlinge contacten en via de sociale media kritiek op slechte werkgevers. Sommigen gaan nog een stap verder en organiseren zich in collectieven die de arbeidsverhoudingen willen veranderen. In Ljubjana bijvoorbeeld:

we spoke to members of collectives founded on egalitarian principles that had created alternative venues and production and distribution channels. They also built new relationships with venues, asking the venues to commit to pre-agreed pay rates in return for booking them for well-attended cultural events. While these collectives fight to improve material conditions for musicians, they have also projected a radical political message against the privatization and commercialization of venues and distribution channels.

Ian Greer, Barbara Samaluk, & Charles Umney. Work Not Play.

Friday, April 8, 2016

Hoe vakbonden het leven van miljoenen Amerikanen veranderen

In een artikel in de LA Times analyseert arbeidsverhoudingenexpert Harold Meyerson de Fight for 15 - de campagne voor een hoger minimumloon:

Toen vakbond SEIU en een groep van 200 fastfoodwerkers in New York in 2012 de Fight for 15 lanceerden, was hun doel om de sector te organiseren, te beginnen met sectormoloch McDonald’s. Dat doel is vandaag de dag nog net zo ongrijpbaar als het toen was, maar de campagne is desondanks bezig om het leven te veranderen van miljoenen laagbetaalde werkers.

Een belangrijke mijlpaal is dat zowel California als New York een minimumloon invoeren van $15 per uur. Een ander voorbeeld is Seattle. Werknemers op de luchthaven van Seattle strijden - vooralsnog zonder succes - voor vakbondsrechten, maar het resultaat was een hoger minimumloon in heel Seattle:

Blijkbaar was het makkelijker om een substantiële loonsverhoging te winnen voor 100.000 werkers in Seattle, dan om een cao te sluiten voor de 4.000 werkers op de luchthaven - met wie het management nog steeds niet wil onderhandelen.

Vakbonden hebben te maken met disfunctionele arbeidswetten en ze verliezen macht, aldus Meyerson, maar toch weten ze substantiële verbeteringen voor werknemers voor elkaar te krijgen. Ze zullen nog meer van dit soort slimheid en vastberadenheid nodig hebben om een oplossing te vinden voor de desintegrerende arbeidsmarkt, waar reguliere banen steeds meer worden vervangen door uitzendbanen, zzp’ers, oproepkrachten en uitbestede werknemers.

LA Times

Sunday, January 17, 2016

FNV-voorzitter Ton Heerts vertrekt: reacties; op zoek naar een opvolger

Afgelopen vrijdag heeft FNV-voorzitter Ton Heerts bekendgemaakt dat hij vanaf 1 mei zijn taken overdraagt en rond de zomer stopt als voorzitter: “Mijn taak zit erop. Ik heb er rotsvast vertrouwen in dat de FNV nu klaar is voor de toekomst”.

Reacties

Algemeen secretaris Leo Hartveld: “We vinden het jammer dat Ton heeft besloten niet door te gaan als voorzitter van de FNV, en zich niet opnieuw herkiesbaar te stellen. Hij is de eerste direct door de leden gekozen voorzitter en we beschouwen hem als onze voorman van het bestuur en boegbeeld van de FNV. Maar we respecteren zijn besluit. Hij wilde zijn drie speerpunten – fusie, sociaal akkoord, verjonging - uitvoeren en dat heeft hij met verve gedaan.”

Vice-premier Lodewijk Asscher noemt Heerts een ‘klasbak’. “Ik had hem graag wat langer gezien, omdat ik het knap vind wat hij deed. Maar je kunt mensen het recht niet ontzeggen na vier jaar weer wat anders te gaan doen.”

CNV-voorzitter Maurice Limmen: “Het is altijd jammer als iemand vertrekt met wie je samen belangrijke stappen hebt gezet, zoals het sluiten van het sociaal akkoord.”

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het jammer dat Heerts opstapt. “Heerts is erin geslaagd om de FNV, die in groot gevaar was toen hij aantrad, weer op de kaart te zetten. Dat is een grote verdienste.” Michaël van Straalen (MKB-Nederland): “Heerts zag als voorzitter van de FNV de betekenis van oplossingen met een breed draagvlak. Dat is in deze tijd niet zo eenvoudig, maar hij ging er wel voor. Dat heb ik altijd zeer in hem gewaardeerd.”

VNO-voorzitter Hans de Boer zegt dat hij stevige gesprekken voerde met Heerts maar dat de persoonlijke relatie goed bleef. “En als een relatie goed blijft, kom je altijd wel ergens uit. Zo hebben we een aantal moeilijke cao-onderhandelingen kunnen vlottrekken.”

Opvolging: de procedure

Het bestuur wil op 5 februari met het Ledenparlement bespreken hoe de verdere procedure eruit ziet. Voorstel is in ieder geval om een derde vice-voorzitter te benoemen in de persoon van Gijs van Dijk, naast Catelene Passchier en Ruud Kuin. Zij zullen voorlopig de voorzitterstaken onderling verdelen, waarbij Gijs van Dijk een grotere rol krijgt in de nationale politiek.

Het is mogelijk om de verkiezing van een nieuwe voorzitter volgens planning begin 2017 plaats te laten vinden, of om deze naar voren te halen. Het lijkt erop dat er wordt aangestuurd op een verkiezing begin 2017, voorafgaand aan het vierjaarlijkse FNV-congres en parallel met de verkiezing van een nieuw Ledenparlement.

Ondertussen zijn er binnenkort twee plekken vrij in het bestuur, aangezien Edwin Bouwers in oktober zijn zetel beschikbaar heeft gesteld toen de fusie met FNV Kiem niet doorging. Hiervoor worden binnenkort kandidaten voorgedragen.

Mogelijke kandidaten

Heerts lijkt te denken aan een opvolger uit het huidige bestuur: “Door rond de zomer te stoppen als voorzitter en vanaf 1 mei mijn taken over te dragen, maak ik ruimte voor anderen die zich richting verkiezingen kunnen profileren.”

In de media wordt de naam Gijs van Dijk genoemd. Hij is volgens Trouw de ‘verwachte opvolger’, ook al omdat hij in september liet weten dat hij in de toekomst het voorzitterschap ambieert. Momenteel heeft hij onder meer pensioenen en de acties tegen het jeugdloon in zijn portefeuille.

Ook andere leden van het huidige bestuur worden genoemd. Trouw noemt Catelene Passchier: “Het is onbekend of ze ambitie heeft om voorzitter te worden. Dat ze het zou kunnen staat buiten kijf.” In regionale kranten wordt Mariëtte Patijn als kanshebber genoemd.

Trouw noemt ook iemand die niet in het huidige bestuur zit, namelijk Lilian Marijnissen. “Marijnissen heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel, is vasthoudend en een harde werker. Als ze een gooi doet naar het voorzitterschap van de FNV is ze zeker niet kansloos.”

Wednesday, January 13, 2016

FNV wil sociale en duurzame beweging

In zijn nieuwjaarstoespraak kondigde FNV-voorzitter Ton Heerts aan dat de FNV zich in gaat zetten voor een sociale en duurzame beweging, in samenwerking met andere organisaties:

Organisaties als Natuur en Milieu, Greenpeace, Milieudefensie. Af en toe werken we al samen, zoals bij het energie-akkoord of bij protesten tegen het vrijhandelsverdrag met de VS, TTIP. Of bij de Eerlijke Bankwijzer en in de Sociale Alliantie. Maar het zou goed zijn als we dat intensiever doen en samen een sociale en duurzame agenda maken, een beweging worden.

Verder hekelde hij het korte termijndenken van werkgevers waardoor Nederland kampioen onzeker werk in Europa is. “Allemaal flex is ook gelijk, maar wat voor samenleving houd je dan over? Terug naar de dagloners uit 1900? Wij staan voor echte banen, ook en sterker nog komend jaar.”

Sunday, January 10, 2016

Waarom Amerikaanse dokters zich bij de vakbond aansluiten

Toen een Amerikaans ziekenhuis de artsen wilde outsourcen, merkte een dokter op: “Ze kunnen ons niet allemaal ontslaan - er zijn vakbonden”. De dokters besloten om zich aan te sluiten bij de American Federation of Teachers, waar het verplegend personeel van het ziekenhuis ook al bij was aangesloten. Noam Scheiber van de New York Times zocht het uit en ontdekte dat het niet alleen over outsourcing gaat, maar ook over bureaucratische efficiencymaatregelen:

Als je lang genoeg met ze praat, krijg je duidelijk het gevoel dat het niet alleen gaat om het feit dat hun banen op het spel staan, maar het verlies van iets minder concreets - de ruimte voor doktors om af te gaan op hun professionele oordeel.

“Het kan niet zo zijn dat het alleen maar om productie draait,”, aldus een dokter. “Het moet over kwaliteit gaan - veiligheid, een goede ervaring. Voor de patiënt in het bed is het belangrijk om als individu behandeld te worden, dat er rekening wordt gehouden met je behoeften.”

Wednesday, January 6, 2016

Aankondiging: Young & United meets Fight for Fifteen

Wil jij weten hoe je als (jongeren)vakbeweging het land kunt veranderen? Kom dan woensdagavond 13 januari naar de Burcht in Amsterdam. Daar vindt een bijzondere meeting plaats tussen werkende jongeren van Young & United en Amerikaanse fastfoodwerkers van de succesvolle ‘Fight for 15’-beweging.

Living wages
Tijdens deze avond wordt stilgestaan bij de successen en raakvlakken van beide campagnes, zoals ‘living wages’ (bestaansminimum) en het scheve verdienmodel van grote bedrijven als McDonald’s. Zo verdient McDonald’s Nederland bovenop een megawinst jaarlijks 36 miljoen euro aan het jeugdloon. Naaste verschillende fastfoodwerkers en leden van Young & United komen ook politici aan het woord.

Over ‘Fight for 15’
Waar Young & United strijdt voor afschaffing van het jeugdloon voor jong volwassenen komt ‘Fight for 15’ op voor een hoger minimumloon van vijftien dollar voor fastfoodwerkers. ‘Fight for 15’ is in de Verenigde Staten uitgegroeid tot een geoliede campagnemachine en geldt als een belangrijke inspiratiebron voor Young & United. Afgelopen jaar gingen er in ruim tweehonderd Amerikaanse steden in totaal 60.000 mensen de straat op. Het werd de grootste demonstratie ooit van laagbetaalde werkers in de geschiedenis van de VS. En veranderde er iets? Jazeker! In 2016 zal het minimum loon in veertien staten worden verhoogd. Ook grote winkelketens als Walmart en Target verhoogden het minimumloon. Een bijzondere mijlpaal in een land waar vakbonden moeilijk voet aan de grond kunnen krijgen.

 Kom je ook? Meld je aan op Facebook

Monday, January 4, 2016

Meldingen via email

Sommige lezers ontvangen emails als er nieuwe berichten op deze blog zijn geplaatst, via een dienst genaamd Feedblitz. Vanwege de reclame die Feedblitz in deze emails stopt maken we niet langer gebruik van hun dienst. Abonnees zullen daarom niet langer emails ontvangen. Het is wel nog mogelijk om emails te ontvangen via de service die Blogger biedt door een email adres in te voeren in het formulier rechtsboven. U kunt dit blog ook volgen via Twitter of RSS.