Wednesday, July 16, 2014

Huishoudelijk werkers participeren in actieonderzoek

Een netwerk van onderzoekers, vakbondsactivisten en huishoudelijk werkers heeft onderzoek gedaan naar de positie van huishoudelijk werkers in Nederland en Zuid-Afrika. Huishoudelijk werkers speelden een actieve rol in het onderzoek. De onderzoekers leggen uit:
In doing so, we wanted to redress the frequent experiences of domestic workers who have been “studied” by researchers who often demand time, ask difficult and intimate questions, and rarely return their results or give back to the domestic workers and their organizations. At the same time, we focused on assuring that this research would be relevant to domestic work- ers themselves, accessible to organizations and applicable to the active national contexts that are developing policy changes to increase workers’ rights.
In een handleiding beschrijven ze hoe het onderzoek is uitgevoerd. De onderzoekers namen verantwoordelijkheid voor de onderzoeksmethoden en de werkers hadden een rol als medeonderzoeker. Iedere werker die interesse heeft moet mee kunnen doen, suggereren de auteurs, al zijn er wel praktische overwegingen (taal, tijd). De medeonderzoekers werden getraind en voerden interviews uit. De handleiding beschrijft zaken als het vaststellen van de onderzoeksvraag, respondenten vinden, interviewvaardigheden, uitschrijven en coderen van interviews en het analyseren van de resultaten. Handleiding

Wednesday, June 4, 2014

FNV: Meer actie, betere resultaten

In de eerste vijf maanden van dit jaar is het aantal vakbondsacties verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo heeft de FNV bekendgemaakt.

Acties waren vaak nodig vanwege verslechteringsvoorstellen van werkgevers, aldus cao-coördinator Mariëtte Patijn. Waar actie is gevoerd, zijn betere cao-afspraken gemaakt. De gemiddelde loonstijging, 1,73%, is hoger dan vorig jaar.

Mariëtte Patijn:
Wij willen dat werkgevers duurzaam met mensen omgaan. Dat zij zorgen voor eerlijk werk voor iedereen, met een inkomen waarvan je kunt rondkomen, zonder uitbuiting en onderbetaling. Dit vergt ook actie van werknemers. Het gaat niet van de ene op de andere dag lukken. Wij gaan uit van een paar jaar.

Bron: FNV

Friday, May 23, 2014

Arbeidsconflicten: meer vertrouwen in de vakbond dan in de baas


Onderzoekers van de Radboud Universiteit hebben een survey uitgevoerd onder vakbondsleden om meer inzicht te krijgen in de rol van identificatie en vertrouwen bij de beslissing om mee te doen aan een staking:
In stakingsliteratuur wordt identificatie met de vakbond gezien als een belangrijke voorspeller van stakingsdeelname. Sociale identificatie is de binding die een persoon heeft met een groep. Het is een belangrijk begrip binnen de sociale psychologie om keuzes van mensen te verklaren. Hoe sterker de binding met de bond, des te groter de kans dat een medewerker staakt. Maar een medewerker kan zich ook sterk identificeren met het bedrijf. Veel mensen zijn trots op hun baan en de organisatie waarvoor ze werken. Het is niet onwaarschijnlijk dat werknemers zich tegelijkertijd met zowel de werkgever als met de vakbond identificeren.
Uit het onderzoek blijkt dat werknemers zich zich bij een dreigend cao-conflict veel sterker met de vakbond identificeren (3,5 op een schaal van 1-5) dan met het management (2,4). Ook hebben ze veel meer vertrouwen in de vakbond dan het management (3,8 versus 2,9).

Bron (pdf)

Friday, May 16, 2014

Kaart: De strijd van de fastfood werkers gaat de hele wereld over

In november 2012 gingen fastfood werkers in New York in staking om een fatsoenlijk loon te eisen. Sindsdien heeft de strijd zich razendsnel verspreid over Amerika en op 15 mei sloot de rest van de wereld zich aan. Er waren acties in steden als Dublin, Mumbai, São Paulo, Bandung en Kagoshima – naast vele andere. Beveiligers op Schiphol, die zelf ook net in actie waren gekomen voor echte banen, toonden zich solidair. De kaart laat steden zien die genoemd worden in een set met ongeveer 50.000 tweets met de hashtag #FastFoodGlobal.

Sunday, March 30, 2014

Belgische solidariteit voor stakers op Schiphol

De Belgische transportbonden aangesloten bij ACV en ABVV hebben zich solidair verklaard met de stakers bij Aviapartner Cargo op Schiphol. Afgelopen donderdag sloot een delegatie werknemers van Aviapartner Belgium zich aan bij een demonstratie in Brussel van hun Nederlandse collega’s. Zij wilden ceo Laurent Levaux spreken, maar die verschool zich achter het lokale management.

De vrachtafhandelaren hebben op 18 maart het werk neergelegd. Zij zitten al jarenlang op de nullijn en hebben zelfs tijdelijk hun atv ingeleverd om hun bedrijf door de crisis heen te helpen. Nu de luchtvracht weer aantrekt – februari liet een groei zien van 8,7% ten opzichte van het voorgaande jaar – willen ze weer een normale cao.

Aviapartner is eigendom van ceo Levaux en de Britse durfkapitalist 3i, die onlangs een winst van 175 mln Britse pond noteerde over het afgelopen half jaar. Levaux en 3i hebben een reputatie opgebouwd door bedrijven ingrijpend te reorganiseren waarna ze met forse winst konden worden verkocht.

Achtergrondinformatie

Thursday, March 13, 2014

Duitsland: miljoen stakers in 2013

Vorig jaar hebben ongeveer een miljoen Duitse werkers het werk neergelegd, zo blijkt uit de WSI-Arbeitskampfbilanz 2013. Gemiddeld wordt er in Duitsland 16 dagen per jaar gestaakt per duizend werkers, dat is meer dan in Nederland (9) maar veel minder dan in landen als Frankrijk, Canada, Denemarken, Finland en België.
De afgelopen tien jaar is er een verschuiving van de industriesectoren naar de dienstverlening. Onderzoeker Heiner Dribbusch signaleert een samenhang tussen stakingen en versnippering van het cao-landschap. Daarnaast wijst hij op groeiende ontevredenheid in lagelonensectoren. In Noordrijn-Westfalen is het gelukt om iets te doen aan de lage lonen in de beveiliging, dankzij acties van luchthavenbeveiligers.

Sunday, March 2, 2014

Overwinning voor tomatenplukkers: Walmart tekent contract

Walmart heeft een handtekening gezet onder het Fair Food Programme van de Coalition of Immokalee Workers (CIW), meldt In these times. De CIW voert al jaren campagne om te zorgen dat grote afnemers van tomaten, zoals fastfoodketens en supermarkten, verantwoordelijkheid nemen voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden voor tomatenplukkers.
De CIW heeft ook Ahold gevraagd om mee te doen aan het Fair Food Programme, maar kreeg naar eigen zeggen een ‘public relations doublespeak response’.